Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žarnovica

Poloha:  Leží v západnej časti Banskobystrického kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  425,1 km2

Počet obyvateľov:  26 193  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  61,73 ob./km2

Okresné mesto:  Žarnovica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhozápade s Nitrianskym krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Banská Štiavnica a na severovýchode s okresom Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Pohronský Inovec (podcelky Lehotská planina, Veľký Inovec a Vojšín), Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina), Vtáčnik (podcelky Nízky Vtáčnik, Raj, Vysoký Vtáčnik a Župkovská brázda) a Žiarska kotlina (podcelok Žarnovické podolie).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronský Beňadik (173,4m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 16 obcí.

» Zaujímavosti

Horné Hámre

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Horné Hámre Kostivrch …

Hrabičov

Hradiská v okrese Žarnovica

HRONSKÝ BEŇADIK. Beňadikská skala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Výšinné hradisko zo slovanského obdobia. Nachádza sa v časti Psiare v lokalite Na Beňadikskej skale.   NOVÁ BAŇA. Zámčisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Stredoveké hradisko z obdobia halštatu a  z 10.-13.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v lokalite za Starou hutou, Nagyvár. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Žarnovica

NOVÁ BAŇA (DROZDOVO) Nepatrné pozostatky fortifikácie (opevnenia) z 11.-12.storočia sa nachádzajú v archeologickej lokalite Zámčisko nad mestom Nová Baňa (časť Stará Huta). Nazýval sa aj Drozdovo. Areál fortifikácie zaberá rozlohu 400x500m, severná obvodová hradba je dlhá 400m. Spevnená bola strážnymi vežami (z jednej sa zachovali zvyšky múrov s nasucho ukladaným kameňom). Najväčšia šírka hradby bola 1m, vnútorná výška 150cm, z vonk …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Žarnovica

HORNÉ HÁMRE. Náhrobník partizánov. Náhrobník 32 partizánov a vojakov padlých počas SNP.   KĽAK. Hrob 7 obetí. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Hrob s náhrobníkom 7 obetí v Kľaku bol vybudovaný v roku 1945.   KĽAK. Hrob 28 obetí. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Hrob s náhrobníkom 28 obetí z Kľaku bol vybudovaný v roku 1945.   NOVÁ BAŇA. Náhrobník rodiny Kijáczy. Národná kult …

Hronský Beňadik

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hronský Beňadik Psiare …

Jaskyne v okrese Žarnovica

BEĎOVA NÁDEJ Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľskej vrchovine v nadmorskej výške 612m v katastri obce Veľké Pole.   BRLOH POD JAZVINSKOU JASKYŇOU Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľskej vrchovine v nadmorskej výške 563m v katastri obce Malá Lehota.   ČERTOVO REBRO Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľ …

Kalvárie v okrese Žarnovica

HODRUŠA-HÁMRE Kalvária z roku 1752 sa nachádza v časti Banská Hodruša. …

Kaplnky v okrese Žarnovica

BREHY. Božia muka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Božia muka v ľudovom charaktere z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v nej socha svätého Jána Nepomuckého. Upravovaná bola v roku 1929. Stojí v strede obce.   HODRUŠA-HÁMRE. Kaplnka Panny Márie. Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie z roku 1946 sa nachádza pri ceste v časti Dolné Hámre.   HODRUŠA-HÁMRE. Kaplnka Panny Márie na Kerlingu. Rímsko-katolí …

Kaštiele v okrese Žarnovica

ŽARNOVICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne hradný palác hradu z 15.storočia stojaci na skale v centre mesta bol prebudovaný na kaštieľ. Gotický hrad postavili Dóciovci. Vznikol na obranu mýta a kontrolu obchodnej cesty, ktorú majitelia zneužívali aj vo svoj prospech. Neskorogotický hradný palác stál v samostatnom opevnení. V 16. a 17.storočí bola zosilnená protiturecká obrana. Začiatkom 20.storočia opevnenie zbú …

TOPlist