Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žarnovica

Poloha:  Leží v západnej časti Banskobystrického kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  425,1 km2

Počet obyvateľov:  26 193  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  61,73 ob./km2

Okresné mesto:  Žarnovica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhozápade s Nitrianskym krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Banská Štiavnica a na severovýchode s okresom Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Pohronský Inovec (podcelky Lehotská planina, Veľký Inovec a Vojšín), Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina), Vtáčnik (podcelky Nízky Vtáčnik, Raj, Vysoký Vtáčnik a Župkovská brázda) a Žiarska kotlina (podcelok Žarnovické podolie).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronský Beňadik (173,4m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 16 obcí.

» Zaujímavosti

Kľak

Kríže v okrese Žarnovica

NOVÁ BAŇA. Kamenný kríž. Kamenný kríž z roku 1862 sa nachádza pred Kostolom svätej Alžbety Uhorskej na ulici Školská. …

Ľudová architektúra v okrese Žarnovica

BREHY   Remeselnícky dom. Kohlov dom. Národná kultúrna pamiatka Remeselnícky dom vyhlásená v roku 2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remeselnícky dom. Kamenný hrnčiarsky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia, po roku 1918 a v 2.polovici 20.storočia. Má sedempriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa v strede obce Brehy 167, severne od kostola. Hrnčiarska …

Maloplošné chránené územia v okrese Žarnovica

NPR KAŠIVÁROVÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1926, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žiar nad Hronom. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 498.000m2. Ochrana zachovalých pralesovitých dubín Štiavnických vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národ …

Mohyly a mohylníky v okrese Žarnovica

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist