Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Budovy v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom botanika a kňaza, prírodovedca, archeológa a etnografa, nestora slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa /1841-1908/. Nachádza sa v obci Bzenica. Pamätná tabuľa A. Kmeťa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom). Ľudový dom. Postavený bol v 2.polovici 19.storočia. Uprav …

Bytové domy v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Bytový dom. Kutnohorská 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Secesný nájomný bytový dom zo začiatku 20.storočia. Je dvojpodlažný. Nachádza sa na ulici Kutnohorská 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KREMNICA. Bytový dom. Zechenterova 5. Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1976. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný bytový dom. Dom postavený v štýle mo …

Hradiská v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA Zachovalý mestský hrad, najvýraznejšia historická pamiatka a dominanta stredu mesta na severnej strane námestia, na návrší Krahuľského vrchu v nadmorskej výške 550m. Je to komplex stredovekých budov rôzneho poslania, ktoré boli postavené postupne v 13.-15.storočí. Hrad je chránený opevnením, na ktoré sa napájajú mestské hradby. Kremnické mestské hradby možno zaradiť medzi najzachovalejšie na Slovensku. V rokoch 1976 – 1996 pre …

Kaštiele v okrese Žiar nad Hronom

HLINÍK NAD HRONOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný opevnený kaštieľ z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v roku 1610, obnovený začiatkom 18.storočia a v 20.storočí. Začiatkom 19.storočia upravený v barokovo-klasicistickom štýle. Má dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kopaničná 238.   LADOMERSKÁ VIESKA Národná …

Ľudová architektúra v okrese Žiar nad Hronom

BARTOŠOVA LEHÔTKA   Ľudový dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Bartošova Lehôtka 10.   DOLNÁ TRNÁVKA Pôvodné kamenné domy s drevenými štítmi ustupujú novej výstavbe.   JANOVA LEHOTA Pôvodné drevené domy z kresaného kameňa, neskôr omietnuté.   KOPERNICA Reťazová kolon …

Meštianske domy v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Dolná 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 17.-18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Dolná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KREMNICA. Dolná 2. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v r …

Mestské paláce v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o mestských palácoch v okrese. …

Pamiatkové územia v okrese Žiar nad Hronom

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KREMNICA Historické jadro mesta bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 108/2004 z 10.2.2004 s účinnosťou od 1.3.2004 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením …

Sídliská v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist