Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mestské paláce v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o mestských palácoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Nevoľné

Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Pamätná tabuľa A. Kmeťa na Osvetovej besede. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1977. Pamätná tabuľa s bustou Andreja Kmeťa z roku 1959 je osadená na dome č.74 (Osvetová beseda). Jej autorom je J. Pospíšil.   BZENICA. Pamätná tabuľa A. Kmeťa na rodom dome. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa botanika a kňaza, prírodovedca, archeológa a …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Žiar nad Hronom

HLINÍK NAD HRONOM. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1.svetovej vojne z roku 1931. Jeho autorom je sochár Ladislav Majerský /1900-1965/. Nachádza sa na ulici Železničná v Parku SNP.   HORNÁ ŽDAŇA. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätník SNP z roku 1949. Autormi sú Hečko a Hlúbik. Nachádza sa pred obecným úradom.   HRONSKÁ DÚBRAVA Pamätník …

Pamiatkové územia v okrese Žiar nad Hronom

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KREMNICA Historické jadro mesta bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 108/2004 z 10.2.2004 s účinnosťou od 1.3.2004 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením …

Pitelová

Prestavlky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Horná Trnávka Prestavlky …

Prochot

TOPlist