Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Repište

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Žiar nad Hronom

BARTOŠOVA LEHÔTKA. Kostol svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého z 15.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1732. Ďalšie úpravy v roku 1932. Nachádza sa na kopci nad obcou.   BZENICA. Kostol narodenia Panny Márie. Moderný rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Buko …

Ruiny a základy v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Základy radnice. Pamiatkový objekt NKP Mestský hrad s areálom vyhlásený v roku 1955. Základy radnice postavenej v gotike v 14.storočí. Upravovaná bola na prelome 14. a 15.storočia, v 2.polovici 16.storočia a v 19.storočí. Radnica s kaplnkou, pôvodne blokový vežový dom na južnom okraji hradného areálu, východne od južnej bránovej veže II. Postavili ju medzi hradobný a parkánový múr. V 2.polovici 19. storočia ich však zbúrali. …

Sídliská v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Slaská

Sochy a busty v okrese Žiar nad Hronom

BARTOŠOVA LEHÔTKA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1783. Stojí pri hlavnej ceste.   HLINÍK NAD HRONOM. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Klasicistické dielo z roku 1818. Upravované bolo v roku 1908. Nachádza sa na Námestí SNP v strede obce, južne od rímsko-katolíckeho kost …

Synagógy v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

TOPlist