Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Hrob J. Langsfelda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob učiteľa a dôstojníka J. Langsfelda /1825-1849/ s náhrobníkom z roku 1922. Autorom je J. Čajka. Nachádza sa pri dome na ulici Langsfeldova 733.   LOVČICA-TRUBÍN. Hrob partizánov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Spoločný hrob partizánov padlých počas SNP. Nachádza sa na cintoríne v časti Trubín.   PITELOVÁ. Hrob partizá …

Kríže v okrese Žiar nad Hronom

LÚČKY Na cintoríne sa nachádzajú liatinové kríže z prelomu 19. a 20.storočia.   VYHNE Národná kultúrna pamiatka Súbor krížov vyhlásená v roku 1963. Železné liatinové kríže a empírové náhrobky z rokov 1835-1900. Nachádzajú sa na cintoríne. …

Mohyly a mohylníky v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Pamätná tabuľa A. Kmeťa na Osvetovej besede. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1977. Pamätná tabuľa s bustou Andreja Kmeťa z roku 1959 je osadená na dome č.74 (Osvetová beseda). Jej autorom je J. Pospíšil.   BZENICA. Pamätná tabuľa A. Kmeťa na rodom dome. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa botanika a kňaza, prírodovedca, archeológa a …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Žiar nad Hronom

HLINÍK NAD HRONOM. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1.svetovej vojne z roku 1931. Jeho autorom je sochár Ladislav Majerský /1900-1965/. Nachádza sa na ulici Železničná v Parku SNP.   HORNÁ ŽDAŇA. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätník SNP z roku 1949. Autormi sú Hečko a Hlúbik. Nachádza sa pred obecným úradom.   HRONSKÁ DÚBRAVA Pamätník …

Sochy a busty v okrese Žiar nad Hronom

BARTOŠOVA LEHÔTKA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1783. Stojí pri hlavnej ceste.   HLINÍK NAD HRONOM. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Klasicistické dielo z roku 1818. Upravované bolo v roku 1908. Nachádza sa na Námestí SNP v strede obce, južne od rímsko-katolíckeho kost …

TOPlist