Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žiar nad Hronom

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Banskobystrického kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  517,7 km2

Počet obyvateľov:  46 991  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,94 ob./km2

Okresné mesto:  Žiar nad Hronom

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na severe so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Banská Bystrica, na východe s okresom Zvolen, na juhovýchode s okresom Banská Štiavnica a na juhozápade s okresom Žarnovica.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkami Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Jastrabská vrchovina, Kunešovská hornatina a Turovské predhorie), Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina), Vtáčnik (podcelok Nízky Vtáčnik) a Žiarska kotlina.

Najvyšší bod:  Veľká Homôľka (1 274,4m), celok Vtáčnik, podcelok Nízky Vtáčnik.

Najnižší bod:  Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Bzenica (214,0m), Žiarska kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Lúčky

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Kremnice. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 2.2.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Ľudová architektúra v okrese Žiar nad Hronom

BARTOŠOVA LEHÔTKA   Ľudový dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Bartošova Lehôtka 10.   DOLNÁ TRNÁVKA Pôvodné kamenné domy s drevenými štítmi ustupujú novej výstavbe.   JANOVA LEHOTA Pôvodné drevené domy z kresaného kameňa, neskôr omietnuté.   KOPERNICA Reťazová kolon …

Lutila

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1991 bola obec mestskou časťou Žiaru nad Hronom. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.4.1991 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Maloplošné chránené územia v okrese Žiar nad Hronom

PR BRALCE Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 135.200m2. Územie predstavuje fytogeograficky i zoograficky významnú lokalitu s výskytom vzácnej waldstejnie trojlistej a ďalších pozoruhodných druhov rastlín i živočíchov v spoločenstvách relikt …

Meštianske domy v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Dolná 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 17.-18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Dolná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KREMNICA. Dolná 2. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v r …

Mestské paláce v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o mestských palácoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist