Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žiar nad Hronom

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Banskobystrického kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  517,7 km2

Počet obyvateľov:  46 991  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,94 ob./km2

Okresné mesto:  Žiar nad Hronom

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na severe so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Banská Bystrica, na východe s okresom Zvolen, na juhovýchode s okresom Banská Štiavnica a na juhozápade s okresom Žarnovica.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkami Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Jastrabská vrchovina, Kunešovská hornatina a Turovské predhorie), Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina), Vtáčnik (podcelok Nízky Vtáčnik) a Žiarska kotlina.

Najvyšší bod:  Veľká Homôľka (1 274,4m), celok Vtáčnik, podcelok Nízky Vtáčnik.

Najnižší bod:  Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Bzenica (214,0m), Žiarska kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Žiar nad Hronom

BUJAČIA LÚKA /SKUEV0640/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 2,14ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Nachádza sa v katastri Kremnice.   KLOKOČ /SKUEV0264/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva živo …

Vily v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA Národná kultúrna pamiatka Vila a altánok vyhlásená v roku 1973. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná vila. Upravovaná bola v 20.storočí. Je pamätná v súvislosti s výtvarníkmi G. a V. Angyalom /1888-1956/. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Bystrická 24 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej múzeum. Altánok. Barokový altánok. Nachádza sa v záhrade vily. …

Vojenské stavby v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Barbakán I. Ranorenesančná stavba dolnej brány (predsunutej veže s prejazdom) bola postavená v období 30.roky 16.storočia až rok 1539. Upravovaná bola v rokoch 1751-1754 a v 19. a 20.storočí. Štvorpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Námestí SNP. B …

Vyhne

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Banky Vyhne …

Výrobné stavby v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Kováčska vyhňa. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1993. Kamenná stavba z 2.polovice 19.storočia sa nachádza pred ľudovým domom v areáli rodného domu botanika a kňaza Andreja Kmeťa. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.   HORNÁ VES. Štôlňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Dedičná štôlňa II vybudovaná v rokoch 1510-1913. Ústi tu a odvodňuje kr …

TOPlist