Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zvolen

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  759 km2

Počet obyvateľov:  68 832  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,75 ob./km2

Okresné mesto:  Zvolen

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Banská Bystrica, na severovýchode s okresom Brezno, na východe s okresom Detva, na juhu s okresom Veľký Krtíš, na juhozápade s okresom Krupina a na západe s okresmi Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkami Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Turovské predhorie), Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Modrokamenské úbočie a Závozská vrchovina), Pliešovská kotlina, Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Štiavnické vrchy (podcelok Skalka) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrické podolie, Rohy, Slatinská kotlina, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Kopce (1 334,0m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod:  Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronská Breznica (263,1m), celok Pliešovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský výcvikový priestor Lešť bol zriadený v roku 1951 (od roku 1923 bol na jeho území vojenský výcvikový tábor 10.pešej divízie Oremov Laz). V rokoch 1969-1991 tu boli umiestnené vojská Sovietskej armády. V roku 1997 tu bol zriadený Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR. V roku 2014 bol premenovaný na Centrum výcviku Lešť.

» Zaujímavosti

Babiná

Bacúrov

Breziny

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolné Breziny Horné Breziny …

Budča

Chránené stromy v okrese Zvolen

DUBY V DOBREJ NIVE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre dubu letného s výškou 27 a 25m, obvodom kmeňa 530 a 443cm, priemerom koruny 24 a 20m a vekom 250 rokov. Sú chránené pre ich zachovanie pre mimoriadne rozmery a z študijných, kultúrno-výchovných, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Dobrá Niva v areáli hydinárskej farmy.   DUBY V KOVÁČOVEJ Za chránené stromy b …

Cintoríny v okrese Zvolen

ZVOLEN. Pamätný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný cintorín padlých v SNP.   ZVOLEN. Pamätný symbolický cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný symbolický cintorín obetí SNP s pomníkom z roku 1969. Jeho autorom je A. Groma. Nachádza sa v lokalite Baková jama.   ZVOLEN. Vojenský cintorín rumunských vojakov. Národná kultúrna pamiatka Vojenský cintorín a pomník …

Dopravné a športové stavby v okrese Zvolen

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

TOPlist