Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zvolen

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  759 km2

Počet obyvateľov:  68 832  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,75 ob./km2

Okresné mesto:  Zvolen

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Banská Bystrica, na severovýchode s okresom Brezno, na východe s okresom Detva, na juhu s okresom Veľký Krtíš, na juhozápade s okresom Krupina a na západe s okresmi Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkami Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Turovské predhorie), Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Modrokamenské úbočie a Závozská vrchovina), Pliešovská kotlina, Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Štiavnické vrchy (podcelok Skalka) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrické podolie, Rohy, Slatinská kotlina, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Kopce (1 334,0m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod:  Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronská Breznica (263,1m), celok Pliešovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský výcvikový priestor Lešť bol zriadený v roku 1951 (od roku 1923 bol na jeho území vojenský výcvikový tábor 10.pešej divízie Oremov Laz). V rokoch 1969-1991 tu boli umiestnené vojská Sovietskej armády. V roku 1997 tu bol zriadený Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR. V roku 2014 bol premenovaný na Centrum výcviku Lešť.

» Zaujímavosti

Ruiny a základy v okrese Zvolen

OSTRÁ LÚKA. Ruina kostola. Ruina evanjelického artikulárneho kostola z roku 1742.   SLIAČ. Ruina kostola. Ruina gotického kláštorného benediktínskeho Kostola svätého Michala, archanjela (Kostola premenenia Pána) zo 17.storočia. Nachádza sa v časti Sampor. …

Sása

Sídliská v okrese Zvolen

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sielnica

Sliač

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Sliaču potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Hájniky Rybáre Sampor Sliač-kúpele  …

Sochy a busty v okrese Zvolen

OČOVÁ. Socha M. Bela-Funtíka. Socha Mateja Bela-Funtíka sa nachádza pred základnou školou na mieste, kde pravdepodobne stál jeho rodný dom. Socha bola odhalená 22.júna 1981 pri príležitosti 300.výročia narodenia najväčšieho očovského rodáka.   OČOVÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého. Pamiatkový objekt NKP Kostol s opevnením vyhlásený v roku 1968. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia sto …

Šport v okrese Zvolen

ZVŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist