Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zvolen

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  759 km2

Počet obyvateľov:  68 832  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  90,75 ob./km2

Okresné mesto:  Zvolen

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Banská Bystrica, na severovýchode s okresom Brezno, na východe s okresom Detva, na juhu s okresom Veľký Krtíš, na juhozápade s okresom Krupina a na západe s okresmi Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkami Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Turovské predhorie), Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Modrokamenské úbočie a Závozská vrchovina), Pliešovská kotlina, Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Štiavnické vrchy (podcelok Skalka) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrické podolie, Rohy, Slatinská kotlina, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Kopce (1 334,0m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod:  Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronská Breznica (263,1m), celok Pliešovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá, 23 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský výcvikový priestor Lešť bol zriadený v roku 1951 (od roku 1923 bol na jeho území vojenský výcvikový tábor 10.pešej divízie Oremov Laz). V rokoch 1969-1991 tu boli umiestnené vojská Sovietskej armády. V roku 1997 tu bol zriadený Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR. V roku 2014 bol premenovaný na Centrum výcviku Lešť.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Zvolen

ZVOLEN. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Renesančný hradbový múr z rokov 1541-1667. Nachádza sa v lokalite Staré Mesto. Bašta. Renesančná bašta mestského opevnenia z rokov 1541-1667. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Staré Mesto 3879. Dnes je v nej múzeum.   ZVOLEN. Obranný val. Národná kultú …

Výrobné stavby v okrese Zvolen

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Zvolen

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Zvolenu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Kráľová Lukové Môťová Neresnica Zolná Zvolen  …

Zvolenská Slatina

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Slatinka Zvolenská Slatina …

TOPlist