Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Beckov

POLOHA.

Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu.

 

HISTÓRIA.

O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208. Pôvodná osada sa rozprestierala okolo dnešného farského kostola. Podľa listiny kráľa Bela IV. z roku 1258 sa Beckov stal kráľovským mestom. Dejiny obce sú úzko späté s históriou hradu. Vedľa poddanskej osady vyrastalo samostatné mestečko, ktoré dostalo od Ctibora už v roku 1392 viaceré výhody /právo trhu,  opevnenie hradbami/.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nálezy z paleolitu, staršej doby kamennej /2milióny-8000 p. n.l./. Začiatkom 20.storočia sa našli pozostatky mamuta, na dnes už neznámej lokalite v obci. V roku 1984 v lokalite Trbocké sa našli rádiolaritové a pazúrikové čepele.

Skromné nálezy z eneolitu, neskorej doby kamennej /3200-1900 p. n.l./, z roku 2004 v lokalite Ráta.

Nálezy z neskorej doby bronzovej /1900-700 p. n.l./. Nález sídliska lužickej kultúry na poli pod hradom. Početné archeologické nálezy z mladšej doby bronzovej.

Nálezy z mladšej doby železnej /400-0 p. n.l./. Z laténskeho obdobia nálezy na Beckovskom hrade, na hornom a dolnom nádvorí a na Obore. Nálezy z obdobia prelomu 1.storočia.

Neskorolaténska vrstva nálezov črepov tenkostennej keramiky, leštenej v sivej, hnedej a čiernej farbe sa našla na oboch nádvoriach. Niektoré keramické nálezy púchovského typu boli vyrobené na hrnčiarskom kruhu a pomaľované červeno bielou farbou. Niektoré hrubostenné nálezy boli vyrobené v ruke a zdobené výčnelkami a girlandovým vzorom.

Na dolnom hrade a v predhradí sa odkryli zvyšky keltských sídliskových objektov /polozemnice, kamenné žarnovy a podobne/. Osídlenie tejto oblasti bolo dlhodobé až do polovice 1.storočia n.l. Dlhodobé osídlenie je doložené aj v oblasti Ráty. Laténske polozemnice prekrývali polozemnice mladšie – z doby rímskej /0-400 n.l./. V roku 2004 objavili 31 polozemníc, 46 zásobných jám, 45 kolových jám, 6 pecí /jedna pec bola chlebová, dve železiarske/. Objav 6 železných kosákov, rôzne ozdobné predmety, zväčša importované – šperky, spony, hrebene, náramky, ale aj sklený picí roh /z porýnskych dielní z 3.-4.storočia/ a ďalšie objekty. Osídlenie v tejto germánskej osade pretrvávalo až do začiatku 5.storočia.

Nálezy v obci v Matiáške /keramika, kostrové hroby/.

V roku 1817 sa našla zlatá náramnica z rímskeho obdobia. Četné nálezy z raného stredoveku /6.-12.storočie/.

V lokalite Sady sa našli viaceré nálezy. Nález sídliska a keramika pražského typu z konca 5.-polovice 7.storočia. Prvý nález je obytná polozemnica s pecou, s kupolou z lomového kameňa, ručne modelovaná keramika. Druhý nález je z konca 7.-začiatku 8.storočia. Jama a studňa hlboká 295cm, s priemerom 205cm. Tretí nález je z prelomu 9.-10.storočia. Nález 8 objektov /polozemnica, sídliskové jamy s keramickými nálezmi. V lokalite sa našli aj nálezy z obdobia 12.-13.storočia. Nález dedinského sídliska. Preskúmalo sa 57 objektov: 2 polozemnice, 9 zásobných jám, 9 pecí s hlinenými kupolami a predpecnými jamami, 2 bronzové náušnice, sklenený korálik, strieborná minca.

Na hradnom brale nálezy z veľkomoravského obdobia /9.-10.storočie n.l./. Vtedy na brale bolo vybudované valové zemné opevnenie s drevenou palisádou na korune valu. V 10.-12.storočí tu bola slovanská osada. Nálezy so značkami na dnách, zásobnice, závesné kotlíky a podobne.

V lokalite juhozápadne od družstva sa v roku 1975 našla zničená slovanská osada.

V obci nález pozostatkov polozemníc, keramika, železný nôž a stratený meč.

V lokalite za Skalicami sa v roku 1983 našli doklady osídlenia z 10.storočia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Hrad Beckov.

Kaštiele: Medňanských, Kúria Ambrovec, Kúria Dubnických, Bývalý župný dom.

Kostoly: Evanjelický, Františkánsky, Katolícky.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatková zóna.

Historické budovy: Budova fary, Historické domy na námestí, Kláštor františkánov, Rodný dom D. Štúra, Rodný dom J. M. Hurbana.

Ostatné stavby: Mestské opevnenie.

Cintoríny: Obecný cintorín, Židovský cintorín.

Beckovské múzeum.

Pamätníky: Hrob K. Bórika, Hrob L. Medňanského, Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne.

Pamätné tabule: D. Štúr, J. M. Hurban, M. Medňanský.

Sochy: Svätý Florián, Súsošie svätej Trojice, Trojičný stĺp.

 

Príroda.

Vrch Skalice.

PR Beckovské skalice.

PR Sychrov.

PP Beckovské hradné bralo.

PP Beckovská skalka.

Poniklecová medza.

Váh.

Vážsky kanál.

Beckovská jaskyňa.

Chránené stromy Lipy v župnom sirotinci.

 

Turistika.

Cyklotrasy /002,044,2301,Cyklookruh z Nového Mesta nad Váhom na Panskú javorinu a späť/.

Náučné chodníky: Beckov a okolie I /Beckovské hradné bralo/, Beckov a okolie II /Sychrov/, Beckov a okolie III /Beckovské skalice/.

Turistické chodníky /2419,5111/.

 

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE. 

 

Okres Trenčín: Krivosúd-Bodovka, Štvrtok.

 

[nggallery id=1136]

TOPlist