Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Beckov

POLOHA.

Obec leží na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca, na brehoch Váhu. Leží v severovýchodnej časti okresu.

HISTÓRIA.

O osade pod hradom sú prvé písomné zmienky z roku 1208 ako Blundix, ale už v roku 1200 ju spomína Anonymus ako Blundus. Ďalšie názvy: 1264 Bolonduch, začiatkom 14.storočia Bolondoc, 1332 Bolondug, 1388 Galaucz sive Beczkow, 1385 Bolunduz, 1431 Beczkow. Pôvodná osada pod hradom je starého pôvodu, ale je doložená až zmienkou o fare v roku 1332. Rozprestierala sa okolo dnešného farského kostola. Podľa listiny kráľa Bela IV. z roku 1258 sa Beckov stal kráľovským mestom. Dejiny obce sú úzko späté s históriou hradu. Vedľa poddanskej osady vyrastalo samostatné mestečko, ktoré dostalo od Štibora zo Štiboríc už v roku 1392 viaceré výhody na zákupnom práve (právo trhu, opevnenie hradbami). V roku 1384 bol dedičným richtárom Kriker. V rokoch 1398 a 1477 sa spomínajú mestské hradby, v roku 1520 jarmočné právo. V erbe z 15.storočia mala obec býka s vežou na chrbte, čím vyjadrovala svoju závislosť od Bánffyovcov, ale v 16.storočí sa z nepochopenia pôvodného erbu do nového dostal slon. Od roku 1689 bol v obci františkánsky kláštor. V 17.storočí tu jestvovali cechy súkenníkov a čižmárov, neskôr i mlynárov. V 17. – 19.storočí bola obec sídlom viacerých zemianskych rodín. V roku 1598 mala obec 218 domov, v roku 1720 rozsiahle vinice, v roku 1784 mala 247 domov, v roku 1828 mala 215 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom a chovali dobytok. V 18.storočí mala obec 58 remeselníkov a obchodníkov, hlavne súkenníkov. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali najmä ako drevárski remeselníci. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve, kameňolome a väčšina v závodoch v Novom Meste nad Váhom. Rozšírené bolo ovocinárstvo.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nálezy zo starej kamennej doby (paleolitu) z obdobia 2,6 milióna – 8.000 p. n.l. Začiatkom 20.storočia sa na dnes už neznámej lokalite v obci našli pozostatky mamuta. V roku 1984 sa v lokalite Trbocké našli rádiolaritové a pazúrikové čepele.

Skromné nálezy pochádzajú z medenej doby (eneolitu) z obdobia 4.400 – 2.300 p. n.l., z roku 2004 v lokalite Ráta.

Početné archeologické nálezy z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 – 1.000 p. n.l. Nálezy z neskorej bronzovej doby (1.000 – 700 p. n.l.). Nález sídliska lužickej kultúry na poli pod hradom.

Nálezy z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0. Z rovnakého obdobia nálezy na hrade (horné a dolné nádvorie a lokalita Obora). Nálezy z obdobia prelomu 1.storočia. Neskorolaténska vrstva nálezov črepov tenkostennej keramiky, leštenej v sivej, hnedej a čiernej farbe sa našla na oboch nádvoriach. Niektoré keramické nálezy púchovského typu boli vyrobené na hrnčiarskom kruhu a pomaľované červeno bielou farbou. Niektoré hrubostenné nálezy boli vyrobené v ruke a zdobené výčnelkami a girlandovým vzorom. Na dolnom hrade a v predhradí sa odkryli zvyšky keltských sídliskových objektov (polozemnice, kamenné žarnovy a podobne). Osídlenie tejto oblasti bolo dlhodobé až do polovice 1.storočia n.l. Dlhodobé osídlenie je doložené aj v oblasti Ráty. Laténske polozemnice prekrývali polozemnice mladšie – z rímskej doby (0 – 380 n.l.). V roku 2004 objavili 31 polozemníc, 46 zásobných jám, 45 kolových jám, 6 pecí (jedna pec bola chlebová, dve železiarske). Objav 6 železných kosákov, rôzne ozdobné predmety, zväčša importované (šperky, spony, hrebene, náramky), ale aj sklený roh na pitie (z porýnskych dielní z 3. – 4.storočia) a ďalšie objekty. Osídlenie v tejto germánskej osade pretrvávalo až do začiatku 5.storočia. Kostrový hrob so zlatými predmetmi zo 4.storočia.

Nálezy v obci v Matiáške (keramika, kostrové hroby).

V roku 1817 sa našla zlatá náramnica z rímskej doby. Četné nálezy z raného stredoveku (6. – 12.storočie).

V lokalite Sady sa našli viaceré nálezy. Nález sídliska a keramika pražského typu z obdobia koniec 5. až polovica 7.storočia. Prvý nález je obytná polozemnica s pecou, s kupolou z lomového kameňa, ručne modelovaná keramika. Druhý nález je z obdobia koniec 7. až začiatok 8.storočia. Jama a studňa hlboká 295cm, s priemerom 205cm. Tretí nález je z prelomu 9. – 10.storočia. Nález 8 objektov (polozemnica, sídliskové jamy s keramickými nálezmi). V lokalite sa našli aj nálezy z obdobia 12. – 13.storočia. Nález dedinského sídliska. Preskúmalo sa 57 objektov: 2 polozemnice, 9 zásobných jám, 9 pecí s hlinenými kupolami a predpecnými jamami, 2 bronzové náušnice, sklenený korálik, strieborná minca.

Na hradnom brale nálezy z veľkomoravského obdobia (833 – 907). Vtedy na brale bolo vybudované valové zemné opevnenie s drevenou palisádou na korune valu. V 10. – 12.storočí tu bola slovanská osada. Nálezy so značkami na dnách, zásobnice, závesné kotlíky a podobne.

V lokalite juhozápadne od poľnohospodárskeho družstva sa v roku 1975 našla zničená slovanská osada.

V obci v miestach ulíc Slnečná a Zelená sa našli pozostatky polozemníc, keramika, železný nôž a stratený meč.

V lokalite za Skalicami sa v roku 1983 našli doklady osídlenia z 10.storočia.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Hrad Beckov.

Kaštiele: Medňanských, Kúria Ambrovec, Kúria Dubnických, Bývalý župný dom.

Kostoly: Evanjelický, Františkánsky, Katolícky.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatková zóna.

Historické budovy: Budova fary, Historické domy na námestí, Kláštor františkánov, Rodný dom D. Štúra, Rodný dom J. M. Hurbana.

Ostatné stavby: Mestské opevnenie.

Cintoríny: Obecný cintorín, Židovský cintorín.

Beckovské múzeum.

Pamätníky: Hrob K. Bórika, Hrob L. Medňanského, Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne.

Pamätné tabule: D. Štúr, J. M. Hurban, M. Medňanský.

Sochy: Svätý Florián, Súsošie svätej Trojice, Trojičný stĺp.

Príroda.

Vrch Skalice.

PR Beckovské skalice.

PR Sychrov.

PP Beckovské hradné bralo.

PP Beckovská skalka.

Poniklecová medza.

Váh.

Vážsky kanál.

Beckovská jaskyňa.

Chránené stromy Lipy v župnom sirotinci.

Turistika.

Cyklotrasy /002,044,2301,Cyklookruh z Nového Mesta nad Váhom na Panskú javorinu a späť/.

Náučné chodníky: Beckov a okolie I /Beckovské hradné bralo/, Beckov a okolie II /Sychrov/, Beckov a okolie III /Beckovské skalice/.

Turistické chodníky /2419,5111/.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE. 

Okres Trenčín: Krivosúd-Bodovka, Štvrtok.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist