Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Beluša

POLOHA.

Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím, kedy sa spomína ako terra Belos (ďalšie názvy: 1369 Belus, 1375 civitas Belus, 1773 Bellussa). Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát menovaná farnosť Beloch a Dolná. Osada Beloch sa nachádzala podľa tradície v miestach pod vrchom s terajším názvom Malenica, kde je doposiaľ zachované miesto, ktoré sa volá Kostolište. Osada Dolná vznikla, keď Váh zmenou svojho toku uvoľnil na ľavej strane rozsiahlu rovinu a na toto miesto sa presťahovali obyvatelia hornej oblasti Beloch, začali tu stavať obydlia a na tomto mieste stojí súčasná Beluša. V tom čase už stál na Kostolišti jeden z najstarších kostolíkov na Považí. Pred rokom 1375 dostala mestské výsady. Do roku 1439 patrila obec panstvu Trenčín, neskôr panstvu Košeca. V roku 1498 je doložená tridsiatková stanica, od roku 1659 získala obec jarmočné právo. V roku 1598 mala 153 domov, v roku 1784 mala 309 domov, v roku 1828 mala 302 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, z remesiel najmä hrnčiarstvom. Bola tu tehelňa, mlyny a pálenica. Najcharakteristickejšími remeslami pre obec boli papučiarstvo a košikárstvo. Koncom 19.storočia (1893) tu vznikla Košikárska škola, prvá na Slovensku. V roku 1900 sa prezentovala na Svetovej výstave v Paríži. V 1.polovici 20. storočia obyvatelia tkali plátno a súkno. V roku 1936 zasiahla obec povodeň, ktorá spôsobila veľké škody. Od roku 1948 bola v prevádzke zlieváreň farebných kovov. Väčšina obyvateľov obce v 20.storočí pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici, Dubnici nad Váhom, Púchove a v Ladcoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie už v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. v lokalite Hradište (Pozri Hradiská v okrese Púchov).

Sídlisko z medenej doby (eneolit) z okruhu kultúry s kanelovou keramikou, nález sekery.

Zo starej bronzovej doby (staršia bronzová doba) z obdobia 2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l. odkryté rozsiahlejšie osídlenie lužickej kultúry. Pri kopaní kanála pre vodnú elektráreň v chotári miestnej časti Hloža boli v roku 1935 odhalené hroby so skrčenými ľudskými kostrami. Našla sa ihlica, náramok, špirálovité skrútené krúžky a tri náušnice vyhotovené z bronzu, dve tenké náušnice zo zlata. Ďalej z toho obdobia v Hloži nález kostrového pohrebiska s hrobmi z okruhu unětickej kultúry.

V lokalite Pechová v roku 1964 nalezené žiarové pohrebisko s 26 hrobmi s hlinenými nádobami (jednouché a dvojuché, amfory, misky, hrnce s bronzovými náramkami, záveskami, prstene, ihlice, korálky) a rozličnými predmetmi zo strednej bronzovej doby (1.600 p. n.l. – 1.200 p.n.l.), v miestnej časti Podhorie v roku 1930 nález popolnice zo žiarového hrobu z okruhu lužickej kultúry. Pri kaplnke v Belušských Slatinách sa našla bronzová ihlica z mladej bronzovej doby (mladšia doba bronzová) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. z okruhu lužickej kultúry.

V miestnej časti Podhorie bolo odhalené hradisko lužickej a púchovskej kultúry.

Z doby rímskej (0 – 380) odhalené osídlenie výšinných lokalít Stárkova skala a Rašov (nález železného oštepu).

V časti Hloža boli objavené archeologické nálezy kamennej architektúry datované do polovice 18.storočia.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Beluša, Belušské Slatiny, Hloža.

Kaplnky: Beluša, Svätý J. Nepomucký /Hloža/, Panna Mária /Hloža/.

Historická budova fary.

Ľudová architektúra.

Ostatné stavby: Lurdské jaskynky /Belušské Slatiny/.

Pamätníky: Monument piatich prstov, 1. a 2.svetová vojna /Beluša, Hloža/, Holák /Belušské Slatiny/.

Pamätná tabuľa P. Adami.

Sochy : Beluša, Svätý J. Nepomucký.

Židovský cintorín.

Príroda.

Podhradská dolina.

Váh.

Kočkovský kanál, Kúpele Belušské Slatiny, Studnička pod Lomom.

Skalný útvar Belušské vráta.

Turistika.

Miestne turistické chodníky Belušské Slatiny /červený, modrý, zelený 1, zelený 2, žltý/.

 

MIESTNE ČASTI.

 

Beluša

Hloža

Prvá zmienka o obci je z roku 1397, kedy sa spomína ako Glose (ďalšie názvy: 1462 Hlosa, 1597 Hluoze, 1773 Hloza, 1808 Hloža). Patrila hradnému panstvu Košeca, malá časť zemanským rodinám (napríklad Medňanskí). V roku 1598 mala obec dve kúrie a 24 domov, v roku 1784 mala 62 domov a v roku 1828 mala 54 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Väčšina obyvateľov pracovala v 20.storočí v priemyselných podnikoch na okolí.

Podhorie

Prvá zmienka o obci je z roku 1397, kedy sa spomína ako Podhore (ďalšie názvy: 1462 Podhorie, 1496 Podhorya). Obec patrila panstvu Košeca. V roku 1598 mala 20 domov, v roku 1784 mala 39 domov a v roku 1828 mala 43 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Väčšina obyvateľov v 20.storočí pracovala v priemyselných závodoch na Považí.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Ilava: Ladce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist