Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Beluša

 

POLOHA.

Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím. Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát menovaná farnosť Beloch a Dolná. Osada Beloch sa nachádzala podľa tradície v miestach pod vrchom s terajším názvom Malenica, kde je doposiaľ zachované miesto, ktoré sa volá Kostolište. Osada Dolná vznikla, keď Váh zmenou svojho toku uvoľnil na ľavej strane rozsiahlu rovinu a na toto miesto sa presťahovali obyvatelia hornej oblasti Beloch, začali tu stavať obydlia a na tomto mieste stojí súčasná Beluša. V tom čase už stál na Kostolišti jeden z najstarších kostolíkov na Považí. Od 14.storočia mala obec mestské výsady. Do roku 1439 bola obec súčasťou trenčianskeho panstva. Neskôr panstva Ilava.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie už v mladšej dobe kamennej. V eneolite sídlisko s kanelovou kultúrou. Nález sekery.

Odkryté rozsiahlejšie osídlenie zo staršej doby bronzovej. Pri kopaní kanála pre vodnú elektráreň cez hložský chotár v roku 1935 boli odhalené hroby so skrčenými ľudskými kostrami Nalezené ihlica, náramok, špirálovité skrútené krúžky a tri náušnice vyhotovené z bronzu, dve tenké náušnice zo zlata.

Nálezy hrobov unětickej kultúry v časti Hloža.

V časti Hloža boli objavené archeologické nálezy kamennej architektúry datované do polovice 18.storočia.

V lokalite Pechová v roku 1964 nalezené lužické žiarové pohrebisko s 26 hrobmi s hlinenými nádobami (jednouché a dvojuché, amfory, misky, hrnce s bronzovými náramkami, záveskami, prstene, ihlice, korálky) a rozličnými predmetmi zo strednej doby bronzovej /2000-1200 p.n.l./

Z rímskej doby /100-400 n.l./ osídlenie výšinných lokalít Hradište (stopy po valovom opevnení), Stárkova skala, Rašov (nález železného oštepu). Lokality Hradište1-3 nad lomom v Belušských Slatinách nad prvými mojtínskymi vrátami, nálezy z obdobia ľudu púchovskej kultúry. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú zo 4.tisíročia p. n.l., z mladšej doby kamennej, kedy sa tu usadili prví roľníci. Viac ako 70 mohýl s nálezmi kostí, železných predmetov, drevených základov opevnení na území jedného chotára je pritom ojedinelým úkazom na Slovensku. Lokalita je úzko prepojená s dreveným hradom z povesti o Beluši, ktorý sa prepadol a slúžila obyvateľom jednej alebo viacerých osád v Mojtínskej doline alebo v Belušských Slatinách. Významné sú aj nálezy ojedinelých predmetov na Hradišti z rozhrania doby rímskej a sťahovania národov.

Na kóte 518,0m v Belušských Slatinách hradisko, čiastočne opevnené z doby rímskej.

V miestnej časti Podhorie nález popolnice v roku 1930 zo žiarového hrobu z doby lužickej kultúry /1300-1200 p.n.l./.

Pri kaplnke v Belušských Slatinách sa našla bronzová ihlica lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Beluša, Belušské Slatiny, Hloža.

Kaplnky: Beluša, Svätý J. Nepomucký /Hloža/, Panna Mária /Hloža/.

Historická budova fary.

Ľudová architektúra.

Ostatné stavby: Lurdské jaskynky /Belušské Slatiny/.

Pamätníky: Monument piatich prstov, 1. a 2.svetová vojna /Beluša, Hloža/, Holák /Belušské Slatiny/.

Pamätná tabuľa P. Adami.

Sochy : Beluša, Svätý J. Nepomucký.

Židovský cintorín.

 

Príroda.

Podhradská dolina.

Váh.

Kočkovský kanál, Kúpele Belušské Slatiny, Studnička pod Lomom.

Skalný útvar Belušské vráta.

 

Turistika.

Miestne turistické chodníky Belušské Slatiny /červený, modrý, zelený 1, zelený 2, žltý/.

 

MIESTNE ČASTI.

 

Beluša

Hloža

Prvá zmienka o obci je z roku 1397.

Podhorie

Prvá zmienka o obci je z roku 1397.

 

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

 

Okres Ilava: Ladce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Považská Bystrica

HORNÝ PRAMEŇ Horný prameň je zachytený pre skupinový vodovod. Nachádza sa v dol …

Vrchy v okrese Považská Bystrica

JAVORNÍKY   Veľký Javorník /1.071,5m/ - najvyšší vrch Javorníkov, ktorý …

Doliny v okrese Považská Bystrica

HLUCHÁ DOLINA Dolinka, ktorá sa nachádza v Strážovských vrchoch pod vrchom Soko …

Pamätné izby v okrese Považská Bystrica

BRVNIŠTE. Historická škola - Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel. Z …

Územia európskeho významu v okrese Žilina

KĽAK /SKUEV0240/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva …

TOPlist