Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Bojnice

 

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na južnom úpätí Malej Magury. Leží západne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Bojnice existovali už v 6.storočí ako strážna osada. Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach z roku 1113 v listine zoborského opátstva sa spomína bojnické podhradie „de suburbanis Baimoz“. Od 13.storočia až do roku 1321 patrila Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. V polovici 14.storočia obec získala mestské privilégiá a stala sa zemepanským mestečkom. Mestské práva obci udelil kráľ Ľudovít I. dňa 22.2.1366, čo opätovne potvrdil kráľ Žigmund v roku 1429. V roku 1485 bojnické panstvo patrilo kráľovi Matejovi, o ktorom sa traduje, že bol častým návštevníkom Bojníc. V 15.storočí sa pokúsili hrad obsadiť husiti. V roku 1530 mesto napadli Turci, v roku 1599 krymskí Tatári. V 2.polovici 16.storočia za Turzovcov prišla do oblasti reformácia, ktorú potlačili Pálfiovci. Pavol Pálfi potom vykonal rozsiahle reformy. Zrušením poddanstva sa oslobodili iba urbariálni roľníci. Vtedy začali zlé vzťahy medzi panstvom a mestom. V 1.polovici 17.storočia hrad i kúpele patrili rodine Pálfiovcov. V roku 1663 bolo mesto obohnané kamennými hradbami. Pálfiovci ich v 18.storočí dali Bojnice do prenájmu súkromným podnikateľom. Posledný majiteľ hradu Ján Pálfi vykonal rozsiahlu prestavbu hradu. V roku 1939 hrad kúpila firma Baťa a po oslobodení bol hrad znárodnený. V roku 1955 mesto získalo kúpeľný štatút a v roku 1966 bolo, pri príležitosti 600.výročia, povýšené na mesto. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Bojniciam potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Oblasť patrí k miestam s opakovaným dlhodobým osídlením. Osídlenie už v praveku, v paleolite, neolite a eneolite. Mimoriadne sú početné veľkomoravské sídliská z 9. a 10.storočia.

Paleolitické osídlenie zo staršej doby kamennej /pred 120.000-90.000 rokmi/ v miestach, kde stojí zámok, v ďalšej etape /pred 60.000 rokmi/ v Prepoštskej jaskyni. Našlo sa tu až 11 vrstiev pravekého osídlenia a jeden z najbohatších nálezov existencie neandertálskeho pračloveka moustierského typu na území Európy.

Osídlenie už v praveku v polohách Pod Grúňom, Na kopaničkách, popri potoku Dubnička i v Bojniciach.

Eneolit, mladšia doba kamenná /2.000-1.900 p. n.l./ v polohe Dolné Lány bola objavená pastiersko-roľnícka osada s polozemnicami a zemnicami.

V mladšej a neskorej dobe bronzovej /1.200-700 p. n.l./ tu žil ľud lužickej kultúry.

Archeologická lokalita Dubnica – Hradište. V staršej dobe železnej, halštate /700-400 p. n.l./ na ťažko dostupných polohách sú budované opevnené hradiská, také bolo aj na Hradišti severozápadne od obce (viac v časti Hradiská v okrese Prievidza).

 

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Zámok Bojnice.

Kostoly: Svätého Martina z Tours, Sedembolestnej Panny Márie v Dubnici.

Kaplnky: Kaplnka svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka svätého Michala archanjela, Kaplnka svätého Vendelína.

Kalvária.

Pamiatková zóna.

Historické budovy: Budova fary, Kúpeľný dom, Meštianske domy Pivár, radový, s pivnicou, v tvare L, Záhradný dom, Zámocká reštaurácia.

Ostatné stavby: Brána opevnenia, Fontána, Hradbový mestský múr, Pavilón na jazierku, Vstupná brána fary.

Múzeá: Mineralogické a banícke múzeum J. Drevennáka, Múzeum praveku človeka, Slovenské národné múzeum.

Galérie: Galéria Velvet, Galéria výtvarného umenia.

Pamätníky: Náhrobník na cintoríne, Pamätník v Dubnici.

Socha Panny Márie Immaculaty.

Príkostolný cintorín.

 

Príroda.

NPP Prepoštská jaskyňa.

Mŕtve rameno rieky Nitra.

Rieka Nitra.

Kúpele.

Jazierko v parku.

Jaskyne: Bojnická hradná jaskyňa, Prepoštská jaskyňa.

Parky: Park pri hrade, Park pri Kúpeľnom dome.

Záhrady: Botanická záhrada, Rajská záhrada, Záhrada pri ZOO, ZOO.

Chránené stromy: Bojnická lipa, Bojnické ginká.

Ostatné významné stromy: Lipy v Rajskej záhrade.

 

Turistika.

Cyklotrasy /019,5317/.

Prírodný náučný chodník Bojnice/Dubnica-Hradište.

Turistické chodníky /0811,0811J,5409,8409,8415/.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Bojnice

Bojnice-kúpele

Dubnica

Kúty

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist