Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Borčany

POLOHA.

Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová.

HISTÓRIA.

Obec sa spomína už v roku 1113 v tzv. Zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan (ďalšie názvy: 1208 Bursix, 1417 Barchan, Borchan, 1513 Borczan, 1773 Male Borczany, 1920 Borčany), jej ohraničený chotár v roku 1208. Patrila nitrianskemu biskupstvu, neskôr miestnym zemepánom. V roku 1598 mala obec 8 domov, v roku 1784 mala 11 domov, v roku 1828 mala 10 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí pracovala časť obyvateľov v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Rybany. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 sa osamostatnila.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Príroda.

Hlboká dolina.

Turistika.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Partizánske: Livina, Livinské Opatovce.

TOPlist