Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Bošany

POLOHA.

Obec leží na brehu rieky Nitra na juhozápadnej hranici okresu.

HISTÓRIA.

Obec vznikla zlúčením Veľkých a Malých Bošian v roku 1924. V roku 1960 sa pripojila obec Baštín.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia už v praveku, v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. sídlisko volútovej a legyelskej kultúry.

Sídlisko zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l.

Rímsko-barbarské osídlenie z 2. a 3.storočia.

Významné slovanské sídlisko z veľkomoravského obdobia (833 – 907), kostrové pohrebisko belobrdskej kultúry.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Barokový, Renesančný.

Kostol.

Kaplnky: Pohrebná Schmidtovcov, Prícestná Panny Márie.

Pamätník.

Socha svätého Floriána.

Príroda.

Rieka Nitra.

Rybiansky kanál.

Park.

Turistika.

MIESTNE ČASTI.

 

Baštín

Prvýkrát sa územie obce spomína v roku 1326 ako hraničiace s Malými Bošanmi a ležiace pri Veľkých Bošanoch. Obec sa spomína v roku 1332 ako Baska (ďalšie názvy: 1413 Bascafalwa, 1786 Bastin). Patrila viacerým zemanom, v rokoch 1413-1848 Bacskádyovcom. V 18.storočí mala 6 poddanských, 5 želiarskych a dve nádennícke rodiny, v roku 1787 mala 15 domov, v roku 1828 mala 24 domov. Obyvatelia boli roľníkmi a povozníkmi.

Bošany

Miestnu časť tvorili v minulosti samostatné obce Malé Bošany a Veľké Bošany, ktoré sa zlúčili v roku 1924. Obec Malé Bošany sa spomína v roku 1277 ako Bosan (ďalšie názvy: 1376 Kysbassan, 1773 Male Bossany). Obec vznikla v chotári Veľkých Bošian a rozdelením majetkov medzi bratmi Folkmarom, Budimírom a Akurom. V 1.polovici 16.storočia tu vlastnili majetok Ján a Rafael Podmanickí. Po smrti bezdetného Rafaela sa majetky vrátili do pôvodných rúk. V 18.storočí tu získala majetky rodina Bossányiovcov, neskôr Zsambokréthyovcov a Podmanickovcov. Obec Veľké Bošany sa spomína v roku 1183 ako Bossan (ďalšie názvy: 1277 terra Bosan, terra similiter Bosan, 1411 Nogbassan, 1773 Welke Bossany). Má staré osídlenie. Pápež Lucius v roku 1183 vrátil tunajší desiatok nitrianskym kanonikom, ktorý im odobral arcibiskup Lukáč. Už vtedy sa tu spomína fara, v roku 1237 patrila nitrianskej kapitule. V roku 1255 sa spomína predok Bossányiovcov, Folkmár de Divék. V roku 1277 dostal od kráľa Bela IV. opustenú zem Bošany Barleus a jeho bratia Juraj, Budmer a Jaroslav, synovia bána z Diviak a synovia Kozmu ako náhradu za odobranú pôdu v Turci. Odvtedy patrila obec Diviackovcom. V 18.storočí mala obec 7 poddanských a 12 želiarskych a 3 nádennícke domácnosti, v roku 1778 mala 78 obyvateľov, v roku 1828 mala 25 domov. Obyvatelia boli roľníkmi. Obec Bošany neskôr patrila, až do roku 1860, Bossányiovcom, s ktorými bola história obce spojená dlhé storočia. Časť obce v 15.storočí pod vplyvom husitskej posádky v Topoľčanoch sympatizovala s husitmi. V roku 1553 mala obec mlyn, v roku 1778 mala 56 poddanských, 23 želiarskych, 19 nádenníckych a 6 nájomníckych domácností, chudobinec, mlyn, pivovar, v roku 1828 mala 124 domov. Obyvatelia boli roľníci, koncom 18.storočia sa spomína päť krajčírov, traja kováči, traja mäsiari, dvaja ševci, dvaja čižmári, gombičkár, murár, výčapník. Veľký význam pre obec mala na bossányiovskom majetku v roku 1866 založená garbiareň, vtedy jedna z najväčších v Uhorsku. Založil ju Adolf Schmidt. Vyrábali sa v nej spodné kože, hnacie remene a záprahové postroje pre armádu. V roku 1899 sa majiteľom garbiarne stáva jeho syn Karl Schmidt a jeho švagor Julius Leidenfrost. Koncom 19.storočia pracovalo v garbiarni 100 robotníkov. Obyvatelia spracovávali kožky aj po domácky. V roku 1904 upadajúcu továreň kupujú bratia Budischovskí z Třebíča. V roku 1930 ju odkúpil Tomáš Baťa, ktorý výrobu rozšíril. Začiatkom 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v továrni. Požiare z rokov 1872 a 1903 narobili v obci značné škody. Garbiareň bola od roku 1953 súčasťou Závodov 29.augusta v Partizánskom. V 2.polovici 20.storočia pracovali obyvatelia v miestnych podnikoch a v závodoch v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Topoľčanoch.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Topoľčany: Horné Chlebany, Krnča, Krušovce, Práznovce, Rajčany.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist