Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava I

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  9,6 km2

Počet obyvateľov:  41 095  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  4 259,85 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí mestská časť Staré Mesto.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava V, na východe s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava III a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severu okrajovo zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a zvyšné územie pokrýva oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina.

Najvyšší bod:  Kóta v Bratislavskom lesnom parku (260,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite Starý most (132,3m), celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvorí 1 mestská časť.

» Zaujímavosti

Budovy v okrese Bratislava I

Administratívna budova. Dostojevského rad 1. Coburgov palác. Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Administratívna budova. Funkcionalistická budova, Coburgov palác, bola postavená v roku 1938. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je osempodlažná s pivnicou. Budova je pamätná v súvislosti s politikom Karolom Šmidkem /1897-1952/. Aut …

Bytové domy v okrese Bratislava I

Americké námestie 1. Avion. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistický bytový dom bol postavený v roku 1932. Upravovaný bol v roku 1937, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2001 a 2003. Má päťkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Josef Marek. Schodiskový solitér, tzv. Avion stojí na Americkom námestí 1 na nároží ulíc Májkova, F …

Chránené stromy v okrese Bratislava I

BOROVICA NA ULICI B. NĚMCOVEJ Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Exemplár je významný vysokou biologickou hodnotou a zriedkavým výskytom. Borovica hladká je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 157cm, priemerom koruny 12m a vekom 70 rokov. Stojí na ulici Boženy Němcovej 8 v záhrade.   BOROVICE ČIERNE NA ULICI FRANCÚZSKYCH PARTIZ …

Cintoríny v okrese Bratislava I

Evanjelický cintorín Kozia brána. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1978. Nachádza sa na ulici Šulekova v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Cintorín bol vybudovaný po roku 1783. Upravovaný bol pred rokom 1820, pred rokom 1848, pred rokom 1865 a v 60.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Park. Súčasťou cintorína je park s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom z obd …

Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava I

Červený most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Fragment piliera pôvodného železničného tzv. Červeného mosta, postaveného v roku 1848 sa nachádza pri Kysuckej ulici. Železničný most, ktorý preklenul Mlynskú dolinu. Pomenovaný je podľa zreteľného červeného náteru. Vybudovaný bol v roku 1848 ako súčasť železničnej trate Gänserndorf-Marchegg-Bratislava a pôvodne bol jednokoľajový. Stavbu realizoval Talachini. Druhú koľaj, 2 …

Drobná architektúra v okrese Bratislava I

Architektonické články - sedílie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotické sedílie z 15.storočia sa nachádzajú vo výstavnej sieni budovy na ulici Laurinská 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Upravované boli v rokoch 1947 a 1971-1975.   Architektonický článok - portál. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický portál z roku 1810 sa nachádza na dome na ulici Laurinská 18 v Mestskej pamiatk …

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava I

Malý evanjelický kostol. Národná kultúrna pamiatka Kostol a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový kostol z roku 1778 je napojený na renesančný meštiansky dom s ústredným arkádovým dvorom. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Spolu so záhradou obohnanou múrom a Veľkým evanjelickým kostolom vytvára evanjelický cirkevný okrsok mimo pôvodných hradieb mesta, ohraničený ulicami Ko …

Galérie v okrese Bratislava I

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA Slovenská národná galéria vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia v roku 1948. Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ Ladislav Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou, pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunaj …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I

Chrám povýšenia vznešeného a životodarného kríža. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1978. Katedrálny Chrám povýšenia vznešeného a životodarného Svätého kríža bol postavený v eklekticistickom slohu rokoch 1859-1860. Upravovaný bol v roku 1972 a v 90.rokoch 20.storočia. Grécko-katolícky kostol má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom, je jednoloďový a jednovežový. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Stojí na na západnej …

TOPlist