Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Budovy v okrese Bratislava I

Administratívna budova. Dostojevského rad 1. Coburgov palác. Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Administratívna budova. Funkcionalistická budova, Coburgov palác, bola postavená v roku 1938. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je osempodlažná s pivnicou. Budova je pamätná v súvislosti s politikom Karolom Šmidkem /1897-1952/. Aut …

Bytové domy v okrese Bratislava I

Americké námestie 1. Avion. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistický bytový dom bol postavený v roku 1932. Upravovaný bol v roku 1937, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2001 a 2003. Má päťkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Josef Marek. Schodiskový solitér, tzv. Avion stojí na Americkom námestí 1 na nároží ulíc Májkova, F …

Cintoríny v okrese Bratislava I

Evanjelický cintorín Kozia brána. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1978. Nachádza sa na ulici Šulekova v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Cintorín bol vybudovaný po roku 1783. Upravovaný bol pred rokom 1820, pred rokom 1848, pred rokom 1865 a v 60.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Park. Súčasťou cintorína je park s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom z obd …

Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava I

Červený most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Fragment piliera pôvodného železničného tzv. Červeného mosta, postaveného v roku 1848 sa nachádza pri Kysuckej ulici. Železničný most, ktorý preklenul Mlynskú dolinu. Pomenovaný je podľa zreteľného červeného náteru. Vybudovaný bol v roku 1848 ako súčasť železničnej trate Gänserndorf-Marchegg-Bratislava a pôvodne bol jednokoľajový. Stavbu realizoval Talachini. Druhú koľaj, 2 …

Drobná architektúra v okrese Bratislava I

Architektonické články - sedílie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotické sedílie z 15.storočia sa nachádzajú vo výstavnej sieni budovy na ulici Laurinská 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Upravované boli v rokoch 1947 a 1971-1975.   Architektonický článok - portál. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický portál z roku 1810 sa nachádza na dome na ulici Laurinská 18 v Mestskej pamiatk …

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava I

Malý evanjelický kostol. Národná kultúrna pamiatka Kostol a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový kostol z roku 1778 je napojený na renesančný meštiansky dom s ústredným arkádovým dvorom. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Spolu so záhradou obohnanou múrom a Veľkým evanjelickým kostolom vytvára evanjelický cirkevný okrsok mimo pôvodných hradieb mesta, ohraničený ulicami Ko …

Galérie v okrese Bratislava I

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA Slovenská národná galéria vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia v roku 1948. Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ Ladislav Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou, pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunaj …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I

Chrám povýšenia vznešeného a životodarného kríža. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1978. Katedrálny Chrám povýšenia vznešeného a životodarného Svätého kríža bol postavený v eklekticistickom slohu rokoch 1859-1860. Upravovaný bol v roku 1972 a v 90.rokoch 20.storočia. Grécko-katolícky kostol má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom, je jednoloďový a jednovežový. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Stojí na na západnej …

Hradiská v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava I

BRATISLAVSKÝ HRAD Monumentálny obnovený hrad, ktorý je dominantou mesta, symbolizuje vyše tisícročné dejiny Slovákov. Je situovaný na južnom výbežku Malých Karpát, na brale týčiacom sa nad ľavým brehom Dunaja, kde bol prastarý brod na ceste do Podunajskej nížiny. Najstaršie stopy osídlenia tohto od nepamäti strategicky významného miesta datujeme od praveku, od mladšej doby kamennej, neolitu. Hrad stojí na starom pravekom a veľkomoravsk …

TOPlist