Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava I

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  9,6 km2

Počet obyvateľov:  41 095  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  4 259,85 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí mestská časť Staré Mesto.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava V, na východe s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava III a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severu okrajovo zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a zvyšné územie pokrýva oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina.

Najvyšší bod:  Kóta v Bratislavskom lesnom parku (260,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite Starý most (132,3m), celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvorí 1 mestská časť.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava I

BRATISLAVSKÝ HRAD Monumentálny obnovený hrad, ktorý je dominantou mesta, symbolizuje vyše tisícročné dejiny Slovákov. Je situovaný na južnom výbežku Malých Karpát, na brale týčiacom sa nad ľavým brehom Dunaja, kde bol prastarý brod na ceste do Podunajskej nížiny. Najstaršie stopy osídlenia tohto od nepamäti strategicky významného miesta datujeme od praveku, od mladšej doby kamennej, neolitu. Hrad stojí na starom pravekom a veľkomoravsk …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I

Hrob A. Albrechta. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1978. Hrob s náhrobníkom skladateľa A. Albrechta /1885-1958/ v eklekticistickom štýle pochádza z prelomu 19. a 20.storočia. Nachádza sa v sektore M/4 pri severnom múre na Ondrejskom cintoríne.   Hrob J. N. Batku. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1978. Hrob s náhrobníkom hudobného kritika J. N. Batku ml. /1845-1917/ v novogotickom štýle z obdobia …

Jaskyne v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Bratislava I

Krížová cesta. Bratislavská kalvária predstavuje pozostatky krížovej cesty z roku 1694. Nachádza sa nad Pražskou ulicou. Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683. Prvé zastavenie krížovej cesty sa nachádzalo v priestoroch dnešnej zastávky autobusu, pri Kostole svätého Cyrila a Metoda. Keď v týchto miestach postavili Hotel Dax, citlivo zakomponovali kaplnku …

Kaplnky v okrese Bratislava I

Cintorínska kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Evanjelický cintorín vyhlásený v roku 1978. Ranoeklekticistická cintorínska kaplnka bola postavená v roku 1868. Upravovaná bola v roku 1976. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďová, jednopodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Kaplnka stojí ako solitér na evanjelickom cintoríne Kozia brána na ulici Šulekova pri Palisádach v Pamiatkovej zóne.   Ka …

Kaštiele v okrese Bratislava I

Kúria Brämmerova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná stavba bola postavená na prelome 15. a 16.storočia. Upravovaná bola v roku 1600, v 1.tretine 18.storočia a v 19.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno, štvor a päťtraktovú dispozíciu. Je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Prejazdová nárožná stavba stojí na nábreží Dunaja na ulici Žižkova 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Nachádzajú sa v nej …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Bratislava I

Kostol reformovanej cirkvi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novorománsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1912-1913. Upravovaný bol v rokoch 1940, 1967-1968 a po roku 2000. Má pôdorys v tvare gréckeho kríža s rovným záverom, je jednoloďový, jednovežový. Autormi stavby sú F. Wimmer a Fl. Opaterny. Stojí v severozápadnej časti Námestia SNP 4 v Pamiatkovej zóne. …

Kríže v okrese Bratislava I

Kamenný kríž. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. V areáli Kostola Najsvätejšej Trojice pri fare v záhrade na ulici Žižkova 7 stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii kamenný klasicistický kríž z roku 1823. …

Kúpele v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

TOPlist