Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava I

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  9,6 km2

Počet obyvateľov:  41 095  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  4 259,85 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí mestská časť Staré Mesto.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava V, na východe s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava III a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severu okrajovo zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a zvyšné územie pokrýva oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina.

Najvyšší bod:  Kóta v Bratislavskom lesnom parku (260,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite Starý most (132,3m), celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvorí 1 mestská časť.

» Zaujímavosti

Ľudová architektúra v okrese Bratislava I

Vinohradnícky dom. Námestie slobody 25. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Eklekticistická budova bola postavená pred rokom 1888. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 1993-1995. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Radový vinohradnícky dom stojí na Námestí slobody 25 v Pamiatkovej zóne. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava I

CHA BÔRIK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 14.284m2. Ochrana lokality s porastom borovice čiernej (Pinus nigra) vysokého veku uprostred zastavaného územia na Hrebendovej ulici. Porast má environmentálny význam ako prvok mestskej zelene. Nachádza sa v katastri Starého Mesta.   CHA BOROVICOVÝ LESÍK Územie bolo za ch …

Meštianske domy v okrese Bratislava I

Baštová 2. Rodný dom J. N. Batku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický pamätný meštiansky dom bol postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v 60.rokoch 18.storočia, v polovici 19.storočia a v roku 1998. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Pamätný rodný dom hudobného kritika a archivára J. N. Batku /1845-1917/. Sieňový nárožný radový dom …

Mestské paláce v okrese Bratislava I

Aponiho palác. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rokoková stavba je jednou z historických budov slúžiacich Mestskému múzeu v Bratislave. Palác dal postaviť gróf Juraj Aponi pochádzajúci zo starej uhorskej šľachtickej rodiny. Bol členom uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady a stal sa hlavným županom župy Tolna. Narodil sa v Oponiciach, skoro celý život však prežil v Prešporku, vtedy hlavnom, sídelnom a korunovačnom m …

Mestské turistické okruhy v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bratislava I

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Sídlo múzea je na Vajanského nábreží 2. Zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to celoštátne múzeum zamerané na komplexnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti s osobitným zreteľom na územie Slovenska. Založenie Slovenského národného múzea v Turčianskom Svätom Martine je spojené so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorá položila základy systematickej zberateľskej …

Náučné chodníky v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o náučných chodníkoch v okrese. …

Pamätné izby v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o pamätných izbách v okrese. …

TOPlist