Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava I

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  9,6 km2

Počet obyvateľov:  41 095  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  4 259,85 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí mestská časť Staré Mesto.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava V, na východe s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava III a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severu okrajovo zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a zvyšné územie pokrýva oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina.

Najvyšší bod:  Kóta v Bratislavskom lesnom parku (260,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite Starý most (132,3m), celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvorí 1 mestská časť.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Bratislava I

Pamätná tabuľa J. I. Bajzu. Pamiatkový objekt NKP Kostol a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa J. I. Bajzu /1755-1836/ je od roku 1933 osadená v interiéri Dómu svätého Martina na Rudnayovom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Autorom pamätnej tabule je J. Pospíšil.   Pamätná tabuľa B. Bartóka. Pamiatkový objekt NKP Kláštor klarisiek vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa skladateľa B. Bart …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava I

Pamätník F. Liszta. Národná kultúrna pamiatka Pamätník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa južne od Dómu svätého Martina na Rudnayovom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný podstavec pod sochou, bustou, z roku 1911. Má obdĺžnikový podstavec. Socha. Secesná socha, busta, skladateľa Ferenca Liszta z roku 1911. Autorom je V. Tilgner. Mreža. Okolo pamätníka je kamenná …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava I

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BRATISLAVA Územie historického Starého Mesta bolo 5.10.1954 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s …

Parky v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o parkoch v okrese. …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava I

Územie okresu zasahuje zo severozápadu celok Malé Karpaty podcelkom Devínske Karpaty (časť Bratislavské predhorie) a z juhovýchodu celok Podunajská rovina.   MALÉ KARPATY Geomorfologický celok, ktorým sa začína veľký stredoeurópsky oblúk. Tiahne sa v dĺžke asi 100km od Hainburgu v Rakúsku po Nové Mesto nad Váhom. Rozloha 820km2. Ako hrasť oddeľuje Záhorskú a Podunajskú nížinu. Malé Karpaty dosahujú najvyššiu výšku v centrálnej …

Pravoslávne kostoly v okrese Bratislava I

Chrám svätého Mikuláša. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový pravoslávny Chrám svätého Mikuláša bol postavený v roku 1661. Upravovaný bol v roku 1746 a po roku 1966. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový. Stojí na Mikulášskej ulici na východnom svahu Hradného vrchu v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

Predajne v okrese Bratislava I

BAIP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Bratislava I

BAIR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I

Katedrála svätého Martina biskupa z Tours. Národná kultúrna pamiatka Kostol a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Miesto, na ktorom dnešná katedrála stojí, bolo viacvýznamovým centrom vznikajúceho mestského osídlenia. Stretávali sa tu cesty, vznikol trh, nachádzalo sa tu teda jadro vtedajšieho mesta, kde sa dá predpokladať aj kaplnka. Mešťania však chodievali na bohoslužby na Bratislavský hr …

TOPlist