Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava I

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  9,6 km2

Počet obyvateľov:  41 095  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  4 259,85 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí mestská časť Staré Mesto.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava V, na východe s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava III a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severu okrajovo zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a zvyšné územie pokrýva oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina.

Najvyšší bod:  Kóta v Bratislavskom lesnom parku (260,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite Starý most (132,3m), celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvorí 1 mestská časť.

» Zaujímavosti

Rozhľadne v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Bratislava I

Profánna stavba 1. Pamiatkový objekt NKP Bratislavský hrad vyhlásený v roku 1961. Archeologický nález, profánna stavba z rímskeho obdobia, sa nachádza v predhradí hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   Profánna stavba 2. Pamiatkový objekt NKP Bratislavský hrad vyhlásený v roku 1961. Archeologický nález, profánna stavba z rímskeho obdobia, sa nachádza v predhradí hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   Profánna …

Sídliská v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Skanzeny v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Bratislava I

Busta A. Bernoláka. Národná kultúrna pamiatka Busta na podstavci vyhlásená v roku 1963. Modernistické dielo z roku 1937. Autorom je J. Pospíšil. Nachádza sa južne od Dómu svätého Martina v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Rudnayovom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pod bustou so štvorcovým pôdorysom. Busta. Busta jazykovedca a národovca Antona Bernoláka /1762-1813/ na podst …

Šport v okrese Bratislava I

BAIŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Staré Mesto

POLOHA. Mestská časť zahŕňa historické jadro mesta a priľahlé štvrte, ktoré v minulosti tvorili predmestia starej Bratislavy. Do obvodu Starého mesta patria najatraktívnejšie časti Bratislavy.   HISTÓRIA. Mestská časť Staré Mesto vznikla postupnou integráciou a urbanistickým prepojením viacerých samostatných častí, akými boli niekdajšie kráľovské mesto, privilegované mestečko Bratislavské Podhradie a osady Krásna Ves (S …

Stravovanie v okrese Bratislava I

BAIS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Bratislava I

Heydukova 11-13. Neologická synagóga. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova v štýle klasicizujúcej moderny bola postavená v radovej zástavbe ulice v rokoch 1922-1926 podľa projektu Artúra Slatinského. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Synagóga neológov stojí na ulici Heydukova 11-13 v Pamiatkovej zóne. Patrí k najzaujímavejším stavbám medzivojnového obdobia v Bratislave. Nachádza sa v n …

TOPlist