Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava I

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  9,6 km2

Počet obyvateľov:  41 095  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  4 259,85 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí mestská časť Staré Mesto.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava V, na východe s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava III a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severu okrajovo zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a zvyšné územie pokrýva oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina.

Najvyšší bod:  Kóta v Bratislavskom lesnom parku (260,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite Starý most (132,3m), celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvorí 1 mestská časť.

» Zaujímavosti

Výrobné stavby v okrese Bratislava I

Elektrický mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Stojí na Ceste na Červený most 6 južne od neho. Parný, elektrický, mlyn bol siedmym mlynom v Kuhlmayerovej továrni. Postavený bol na prelome 17. a 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1846,1868,1898, v 50. a 80.-90.rokoch 20.storočia. Má viackrídlový otvorený pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím. Stavbu projektoval Ignác Feigler ml. a realizovala ju stavebná firma Pitte …

Významné stromy v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bratislava I

Grasalkovičova záhrada Pamiatkový objekt NKP Mestský palác s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková záhrada, mestský park, s historickou zeleňou bola vybudovaná v roku 1760. Upravovaná bola v 20.storočí. Nachádza sa v areáli Grasalkovičovho paláca na Hodžovom námestí v blízkosti ulíc Štefánikova a Banskobystrická v Pamiatkovej zóne. Záhrada je pred hlavnou fasádou paláca chránená oplotením s bránami.   Kochova záhrada …

Zvonice v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist