Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bratislava I

BOROVICA NA ULICI B. NĚMCOVEJ Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Exemplár je významný vysokou biologickou hodnotou a zriedkavým výskytom. Borovica hladká je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 157cm, priemerom koruny 12m a vekom 70 rokov. Stojí na ulici Boženy Němcovej 8 v záhrade.   BOROVICE ČIERNE NA ULICI FRANCÚZSKYCH PARTIZ …

Jaskyne v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava I

CHA BÔRIK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 14.284m2. Ochrana lokality s porastom borovice čiernej (Pinus nigra) vysokého veku uprostred zastavaného územia na Hrebendovej ulici. Porast má environmentálny význam ako prvok mestskej zelene. Nachádza sa v katastri Starého Mesta.   CHA BOROVICOVÝ LESÍK Územie bolo za ch …

Parky v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o parkoch v okrese. …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava I

Územie okresu zasahuje zo severozápadu celok Malé Karpaty podcelkom Devínske Karpaty (časť Bratislavské predhorie) a z juhovýchodu celok Podunajská rovina.   MALÉ KARPATY Geomorfologický celok, ktorým sa začína veľký stredoeurópsky oblúk. Tiahne sa v dĺžke asi 100km od Hainburgu v Rakúsku po Nové Mesto nad Váhom. Rozloha 820km2. Ako hrasť oddeľuje Záhorskú a Podunajskú nížinu. Malé Karpaty dosahujú najvyššiu výšku v centrálnej …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o umelých vodných plochách v okrese. …

Územia európskeho významu v okrese Bratislava I

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu v okrese. …

TOPlist