Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava II

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  92,5 km2

Počet obyvateľov:  115 653  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 246,47 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Senec, na severozápade s okresom Bratislava III, na západe s okresom Bratislava I a na juhozápade s okresom Bratislava V.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva celok Podunajská rovina, ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o hroboch, náhrobníkoch a pohrebných kaplnkách v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bratislava II

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaplnka Panny Márie. Kaplnka Panny Márie sa nachádza na ulici Padlých hrdinov.   PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Jednoloďová pôvodne neskororenesančná Kaplnka svätého Jozefa, robotníka. Barokovo upravovaná bola v roku 1681. Ďalšie úpravy v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Kazanská v lokalite Komárov.   PODUNAJSKÉ BISKUPICE …

Kaštiele v okrese Bratislava II

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaštieľ Lieskovec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový kaštieľ Lieskovec, Lusthaus, bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Celý komplex lesov pri Podunajských Biskupiciach členili pravouhlé prieseky a na okraji lesa stála horáreň. Okolo roku 1780 dal pri nej arcibiskup Jozef Baťán postaviť jednopodlažný letný kaštieľ, v ktorom sa príležitostne zdržiaval počas svojho pobytu v Biskupici …

Kríže v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava II

PR GAJC Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 627.200m2. Ochrana biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiacej s lužným lesom a vzácnych spoločenstiev tvrdých lužných lesov s množstvom o …

Mestské turistické okruhy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

TOPlist