Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava II

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  92,5 km2

Počet obyvateľov:  115 653  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 246,47 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Senec, na severozápade s okresom Bratislava III, na západe s okresom Bratislava I a na juhozápade s okresom Bratislava V.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva celok Podunajská rovina, ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava II

Územie okresu zasahuje celok Podunajská rovina.   PODUNAJSKÁ ROVINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Rozloha 3.489km2. Je to rovinný krajinný celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Na severozápade susedí s Malými Karpatmi, na severe a východe s Podunajskou pahorkatinou, na juhu a juhozápade s Maďarskom a Rakúskom. Monotónny rovinatý povrch s malými výškovými rozdielmi (nadmorská výška 110-130m) tvoria r …

Pravoslávne kostoly v okrese Bratislava II

RUŽINOV. Chrám svätého Rastislava. Projekt nového chrámu je vyhotovený v byzantskom štýle s modernými architektonickými prvkami. Základný kameň bol posvätený v roku 2002. Chrám je zasvätený svätému Rastislavovi, ktorého sväté ostatky sú na neznámom mieste v Regensburgu (Nemecko). Pravoslávny Chrám svätého Rastislava sa nachádza v mestskej časti Ružinov na ulici Tomášikova. …

Predajne v okrese Bratislava II

BAII P1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Bratislava II

BAII R1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava II

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kostol povýšenia Svätého kríža. Neskororenesančný rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v 17.storočí. Nachádza sa na ulici Krajinská v geriatrickej nemocnici.   PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kostol svätého Mikuláša, biskupa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa z 1.polovice 13.storočia. O dobe vzniku kostola síce neexistujú ž …

Rozhľadne v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Ružinov

POLOHA. Mestská časť leží v severozápadnej časti okresu. Člení sa na časti Nivy, Ružinov a Trnávka.   HISTÓRIA. Na území mestskej časti sa v minulosti nachádzala stredoveká obec Prievoz, ktorá vznikla pri dôležitom brode cez dunajské rameno. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1374. Od začiatku 16.storočia patril Prievoz bratislavskému hradnému panstvu a bývalo tu prevažne nemecké obyvateľstvo. Prvá písomná …

Sídliská v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist