Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava II

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  92,5 km2

Počet obyvateľov:  115 653  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 246,47 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Senec, na severozápade s okresom Bratislava III, na západe s okresom Bratislava I a na juhozápade s okresom Bratislava V.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva celok Podunajská rovina, ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bratislava II

CHKO DUNAJSKÉ LUHY Vyhlásená bola 3.3.1998. Rozloha 12.284,4609ha. Slovensko-maďarský úsek Dunaja s rozsiahlou sústavou riečnych ramien predstavuje v stredoeurópskych podmienkach výnimočné prírodné prostredie. Vyznačuje sa bohatosťou vodných, mokraďných a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. Dunaj je medzinárodne významným biokoridorom, ktorým pravidelne sezónne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. I …

Vodná turistika v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vrakuňa

POLOHA. Mestská časť leží vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1279. Pôvodná obec stála pri brode cez dunajské rameno. Vo vrcholnom stredoveku sa stala súčasťou bratislavského hradného panstva. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a povozníctvom. Bolo prevažne maďarskej národnosti. Dlho zostávala malou obcou. Postupný demografický rast zaznamenala po roku …

Výrobné stavby v okrese Bratislava II

RUŽINOV. Lodná dielňa. Národná kultúrna pamiatka Lodná dielňa a lodný výťah vyhlásená v roku 2014. Nachádza sa v lokalite Nivy v Zimnom prístave pri južnom bazéne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Lodná dielňa. Železobetónová dielňa postavená v rokoch 1943-1944. Upravovaná bola v rokoch 1945-1947. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Lodný výťah. Lodný výťah bol vybudovaný v 30.rokoch 20.s …

Významné stromy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zvonice v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist