Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava II

PR GAJC Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 627.200m2. Ochrana biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiacej s lužným lesom a vzácnych spoločenstiev tvrdých lužných lesov s množstvom o …

Parky v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o parkoch v okrese. …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava II

Územie okresu zasahuje celok Podunajská rovina.   PODUNAJSKÁ ROVINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Rozloha 3.489km2. Je to rovinný krajinný celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Na severozápade susedí s Malými Karpatmi, na severe a východe s Podunajskou pahorkatinou, na juhu a juhozápade s Maďarskom a Rakúskom. Monotónny rovinatý povrch s malými výškovými rozdielmi (nadmorská výška 110-130m) tvoria r …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava II

ZLATÉ PIESKY Umelo vytvorené jazero s rozlohou 69,5ha. Je to významný rekreačný areál, ktorý ponúka možnosť kúpania, vodných športov a rybolovu. Je tu trávnatá i piesočnatá pláž. …

Územia európskeho významu v okrese Bratislava II

BISKUPICKÉ LUHY /SKUEV0295/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 869,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy …

TOPlist