Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Bytové domy. Legionárska 3, 5, 7.  Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Bytový dom. Radový schodiskový nájomný bytový dom stojí na ulici Legionárska 3. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Nachádza sa na ulici Legionárska 3. Byt …

Hradiská v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Kaštiele v okrese Bratislava III

RAČA. Kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický kaštieľ bol postavený v 1.polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v rokoch 1974 a 1998. Prejazdová radová stavba má pôdorys v tvare F, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Kaštieľ stojí v severozápadnej časti Námestia Andreja Hlinku 1.   RAČA. Kúria. Náro …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava III

RAČA Zachovali sa viaceré typické vidiecke domy. Rača je bohatá na rozmanité ľudové tradície.   VAJNORY Hlavná ulica je obstavaná úzkymi domami s dlhými dvormi. V jednom z nich, vo Vajnorskom ľudovom dome, sa nachádza národopisná expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru. Vajnory sú známe výšivkami, rezbárskymi výrobkami, nástennými maľbami v kostole a v domácnost …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava III

PAMIATKOVÁ ZÓNA AREÁL RUŠŇOVÉHO DEPA BRATISLAVA - VÝCHOD Areál rušňového depa Bratislava-východ bol 10.3.2008 vyhlásený za pamiatkovú zónu špeciálneho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA BRATISLAVA - VAJNORY Územie mestskej časti Vajnory bolo 16.11.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. V roku 2008 boli upravené jej hranice. …

Sídliská v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist