Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Mestské Časti

Nové Mesto

POLOHA. Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej roviny a Malých Karpát. Člení sa na časti Nové Mesto a Vinohrady.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1279. Na území mestskej časti v minulosti nevzniklo žiadne väčšie sídlo ale boli tu vinohrady, záhrady, lúky a polia s rozptýlenými domami a majermi. Postupná urbanizácia sa začala na sklonku 18.storočia a pokračovala aj v n …

Rača

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej roviny a Malých Karpát.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o osade pochádzajú z rokov 1226 a 1237 (villa Racha). Pôvodnými obyvateľmi boli Slovania. Obyvateľstvo sa venovalo predovšetkým vinohradníctvu, keďže sú tu ideálne podmienky na pestovanie viniča. To bol hlavný dôvod, že sa stredoveká Rača dynamicky rozvíjala a v 15.storočí dostala od panovník …

Vajnory

POLOHA. Mestská časť leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1208. Jej obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Ďalšia zmienka z roku 1237 hovorí o osade kráľovských prakovníkov. Od 14.storočia až do konca feudalizmu bola poddanskou obcou mesta Bratislavy. Dominovalo tu slovenské obyvateľstvo. V 17.storočí bola osídlená Chorvátmi. Obyvatelia …

» Kategórie

TOPlist