Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kaplnky v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Božia muka na Kamzíku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prícestná renesančná božia muka stojí v lokalite Vinohrady na Kamzíku pri hlavnej ceste.   NOVÉ MESTO. Božia muka pri Klepáči. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Stĺpová baroková božia muka z roku 1740 stojí pri 8.mlyne pri Klepáči v lokalite Vinohrady na Ceste mládeže.   VAJNORY Baroková kaplnka z polovice 18.storočia …

Kaštiele v okrese Bratislava III

RAČA. Kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický kaštieľ bol postavený v 1.polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v rokoch 1974 a 1998. Prejazdová radová stavba má pôdorys v tvare F, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Kaštieľ stojí v severozápadnej časti Námestia Andreja Hlinku 1.   RAČA. Kúria. Náro …

Kríže v okrese Bratislava III

RAČA. Brichtov kríž.   RAČA. Dolný červený kríž.   RAČA. Horný červený kríž.   RAČA. Horvátov kríž. …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava III

RAČA Zachovali sa viaceré typické vidiecke domy. Rača je bohatá na rozmanité ľudové tradície.   VAJNORY Hlavná ulica je obstavaná úzkymi domami s dlhými dvormi. V jednom z nich, vo Vajnorskom ľudovom dome, sa nachádza národopisná expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru. Vajnory sú známe výšivkami, rezbárskymi výrobkami, nástennými maľbami v kostole a v domácnost …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bratislava III

  MÚZEJNO-DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ŽSR. Národný železničný park v Rušňovom depe Bratislava-východ v Rači. Expozícia Národný železničný park v Rušňovom depe Bratislava-východ v mestskej časti Rača je súčasťou Múzejno-dokumentačného centra ŽSR Bratislava. Nachádza sa v Rači v železničnom depe Bratislava-východ na ulici Dopravná 2. Až do roku 2008 prezentovalo Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR svoje zbierkové predmety iba v rámci železni …

Nové Mesto

POLOHA. Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej roviny a Malých Karpát. Člení sa na časti Nové Mesto a Vinohrady.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1279. Na území mestskej časti v minulosti nevzniklo žiadne väčšie sídlo ale boli tu vinohrady, záhrady, lúky a polia s rozptýlenými domami a majermi. Postupná urbanizácia sa začala na sklonku 18.storočia a pokračovala aj v n …

Pamätné izby v okrese Bratislava III

  VAJNORY. Vajnorský ľudový dom. Národopisná pamätná izba ľudovej kultúry a expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru sa nachádzajú vo vajnorskom ľudovom dome. Nachádza sa na ulici Roľnícka 181. …

Pamätné tabule v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Pamätná tabuľa interbrigadistom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Modernistická pamätná tabuľa československým interbrigadistom padlým v rokoch 1936-1939 sa od roku 1961 nachádza vľavo na fasáde bývalej základnej školy na ulici Mikovíniho 1. Autormi pamätnej tabule sú V. Vavro a V. Dedeček.   NOVÉ MESTO. Pamätná tabuľa M. Pavloviča. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa dô …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Horná Mlynská dolina.   NOVÉ MESTO. Klanec. Pomník sa nachádza v lokalite Klanec.   NOVÉ MESTO. Nobelova ulica. Pomník stojí pri štadióne Istrochemu na ulici Nobelova.   NOVÉ MESTO. Pomník prusko-rakúskej vojny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v roku 1866 počas prusko-rakúskej vojny stojí od konca 19.storočia v lokalite Vinohrady na Kamzíku pri hlavnej ceste.   N …

TOPlist