Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamiatkové územia v okrese Bratislava III

PAMIATKOVÁ ZÓNA AREÁL RUŠŇOVÉHO DEPA BRATISLAVA - VÝCHOD Areál rušňového depa Bratislava-východ bol 10.3.2008 vyhlásený za pamiatkovú zónu špeciálneho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA BRATISLAVA - VAJNORY Územie mestskej časti Vajnory bolo 16.11.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. V roku 2008 boli upravené jej hranice. …

Rača

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej roviny a Malých Karpát.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o osade pochádzajú z rokov 1226 a 1237 (villa Racha). Pôvodnými obyvateľmi boli Slovania. Obyvateľstvo sa venovalo predovšetkým vinohradníctvu, keďže sú tu ideálne podmienky na pestovanie viniča. To bol hlavný dôvod, že sa stredoveká Rača dynamicky rozvíjala a v 15.storočí dostala od panovník …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Kostol Kráľovnej rodiny. Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Kráľovnej rodiny bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Teplická.   NOVÉ MESTO. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na ulici Klenová v lokalite Kramáre.   NOVÉ MESTO. Kostol nanebovzatia Panny Márie. Novorománsky rímsko-katolíc …

Ruiny a základy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skanzeny v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Bratislava III

VAJNORY. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1990. Klasicistické dielo z roku 1832. Upravované bolo v roku 1992. Nachádza sa na ulici Roľnícka pred domom č.186 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou svätého Floriána. Má štvorcový pôdorys. Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1832 stojí na podstavc …

Synagógy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Vajnory

POLOHA. Mestská časť leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1208. Jej obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Ďalšia zmienka z roku 1237 hovorí o osade kráľovských prakovníkov. Od 14.storočia až do konca feudalizmu bola poddanskou obcou mesta Bratislavy. Dominovalo tu slovenské obyvateľstvo. V 17.storočí bola osídlená Chorvátmi. Obyvatelia …

Vojenské stavby v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Muničný sklad. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Budova muničného skladu, stanice mestskej jazdeckej polície, z roku 1892 stojí v bývalom Kramerovom lome v lokalite Vinohrady. Upravovaná bola v rokoch 2002-2008. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím. …

TOPlist