Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o hroboch, náhrobníkoch a pohrebných kaplnkách v okrese. …

Kríže v okrese Bratislava III

RAČA. Brichtov kríž.   RAČA. Dolný červený kríž.   RAČA. Horný červený kríž.   RAČA. Horvátov kríž. …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Pamätná tabuľa interbrigadistom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Modernistická pamätná tabuľa československým interbrigadistom padlým v rokoch 1936-1939 sa od roku 1961 nachádza vľavo na fasáde bývalej základnej školy na ulici Mikovíniho 1. Autormi pamätnej tabule sú V. Vavro a V. Dedeček.   NOVÉ MESTO. Pamätná tabuľa M. Pavloviča. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa dô …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Horná Mlynská dolina.   NOVÉ MESTO. Klanec. Pomník sa nachádza v lokalite Klanec.   NOVÉ MESTO. Nobelova ulica. Pomník stojí pri štadióne Istrochemu na ulici Nobelova.   NOVÉ MESTO. Pomník prusko-rakúskej vojny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v roku 1866 počas prusko-rakúskej vojny stojí od konca 19.storočia v lokalite Vinohrady na Kamzíku pri hlavnej ceste.   N …

Sochy a busty v okrese Bratislava III

VAJNORY. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1990. Klasicistické dielo z roku 1832. Upravované bolo v roku 1992. Nachádza sa na ulici Roľnícka pred domom č.186 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou svätého Floriána. Má štvorcový pôdorys. Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1832 stojí na podstavc …

TOPlist