Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava III

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  74,7 km2

Počet obyvateľov:  67 913  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  899,60 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava I, na juhovýchode s okresom Bratislava II, na východe s okresom Senec, na severozápade s okresom Pezinok a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a západu Fatransko-tatranská oblasť a z juhu a východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Bezmenná kóta 472,0m v Bratislavskom lesnom parku, celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:  Kóta 129,9m na hranici okresu pri toku riečky Blatina, celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o hroboch, náhrobníkoch a pohrebných kaplnkách v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Božia muka na Kamzíku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prícestná renesančná božia muka stojí v lokalite Vinohrady na Kamzíku pri hlavnej ceste.   NOVÉ MESTO. Božia muka pri Klepáči. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Stĺpová baroková božia muka z roku 1740 stojí pri 8.mlyne pri Klepáči v lokalite Vinohrady na Ceste mládeže.   VAJNORY Baroková kaplnka z polovice 18.storočia …

Kaštiele v okrese Bratislava III

RAČA. Kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický kaštieľ bol postavený v 1.polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v rokoch 1974 a 1998. Prejazdová radová stavba má pôdorys v tvare F, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Kaštieľ stojí v severozápadnej časti Námestia Andreja Hlinku 1.   RAČA. Kúria. Náro …

Kríže v okrese Bratislava III

RAČA. Brichtov kríž.   RAČA. Dolný červený kríž.   RAČA. Horný červený kríž.   RAČA. Horvátov kríž. …

Kúpele v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava III

RAČA Zachovali sa viaceré typické vidiecke domy. Rača je bohatá na rozmanité ľudové tradície.   VAJNORY Hlavná ulica je obstavaná úzkymi domami s dlhými dvormi. V jednom z nich, vo Vajnorskom ľudovom dome, sa nachádza národopisná expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru. Vajnory sú známe výšivkami, rezbárskymi výrobkami, nástennými maľbami v kostole a v domácnost …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava III

PP RÖSSLEROV LOM Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Rôsslerov lom. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 23.828m2. Ochrana významnej geologickej lokality, ktorá patrí ku kryštaliniku Malých Karpát a v ktorej vystupuje kompaktný granodiorit ako jeho súčasť. Umelý odkryv jemnozrnnej žuly s častými polohami pegmatitov, z ktorých sú zas …

Mestské turistické okruhy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

TOPlist