Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava III

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  74,7 km2

Počet obyvateľov:  67 913  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  899,60 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava I, na juhovýchode s okresom Bratislava II, na východe s okresom Senec, na severozápade s okresom Pezinok a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a západu Fatransko-tatranská oblasť a z juhu a východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Bezmenná kóta 472,0m v Bratislavskom lesnom parku, celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:  Kóta 129,9m na hranici okresu pri toku riečky Blatina, celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Miestne turistické chodníky v okrese Bratislava III

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu, ktoré sú príťažlivé z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania a spracovania viniča, výrobou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou. Atraktívne sú návštevy múzeí, vinoték, či vínnych pivníc, spojené s ochutnávkou vína a miestnych špecialít. Na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bratislava III

  MÚZEJNO-DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ŽSR. Národný železničný park v Rušňovom depe Bratislava-východ v Rači. Expozícia Národný železničný park v Rušňovom depe Bratislava-východ v mestskej časti Rača je súčasťou Múzejno-dokumentačného centra ŽSR Bratislava. Nachádza sa v Rači v železničnom depe Bratislava-východ na ulici Dopravná 2. Až do roku 2008 prezentovalo Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR svoje zbierkové predmety iba v rámci železni …

Náučné chodníky v okrese Bratislava III

NÁUČNÝ CHODNÍK LAMAČ – KAČÍN Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník s prírodovedným a historickým zameraním. Chodník je súčasťou Bratislavského lesného parku a prechádza CHKO Malé Karpaty. Východisko má v mestskej časti Lamač (časť Podháj – Havelkova ulica), prípadne Železná studnička. Prechádza popri chatovej osade, lesnou cestou a pri zastávke č.7 sa napája na červeno značený turistický chodník /0702 …

Nové Mesto

POLOHA. Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na styku Podunajskej roviny a Malých Karpát. Člení sa na časti Nové Mesto a Vinohrady.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území pochádza z roku 1279. Na území mestskej časti v minulosti nevzniklo žiadne väčšie sídlo ale boli tu vinohrady, záhrady, lúky a polia s rozptýlenými domami a majermi. Postupná urbanizácia sa začala na sklonku 18.storočia a pokračovala aj v n …

Pamätné izby v okrese Bratislava III

  VAJNORY. Vajnorský ľudový dom. Národopisná pamätná izba ľudovej kultúry a expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru sa nachádzajú vo vajnorskom ľudovom dome. Nachádza sa na ulici Roľnícka 181. …

Pamätné tabule v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Pamätná tabuľa interbrigadistom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Modernistická pamätná tabuľa československým interbrigadistom padlým v rokoch 1936-1939 sa od roku 1961 nachádza vľavo na fasáde bývalej základnej školy na ulici Mikovíniho 1. Autormi pamätnej tabule sú V. Vavro a V. Dedeček.   NOVÉ MESTO. Pamätná tabuľa M. Pavloviča. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa dô …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Horná Mlynská dolina.   NOVÉ MESTO. Klanec. Pomník sa nachádza v lokalite Klanec.   NOVÉ MESTO. Nobelova ulica. Pomník stojí pri štadióne Istrochemu na ulici Nobelova.   NOVÉ MESTO. Pomník prusko-rakúskej vojny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v roku 1866 počas prusko-rakúskej vojny stojí od konca 19.storočia v lokalite Vinohrady na Kamzíku pri hlavnej ceste.   N …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava III

PAMIATKOVÁ ZÓNA AREÁL RUŠŇOVÉHO DEPA BRATISLAVA - VÝCHOD Areál rušňového depa Bratislava-východ bol 10.3.2008 vyhlásený za pamiatkovú zónu špeciálneho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA BRATISLAVA - VAJNORY Územie mestskej časti Vajnory bolo 16.11.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. V roku 2008 boli upravené jej hranice. …

Parky v okrese Bratislava III

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o rozlohe 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislav …

TOPlist