Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava III

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  74,7 km2

Počet obyvateľov:  67 913  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  899,60 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava I, na juhovýchode s okresom Bratislava II, na východe s okresom Senec, na severozápade s okresom Pezinok a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a západu Fatransko-tatranská oblasť a z juhu a východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Bezmenná kóta 472,0m v Bratislavskom lesnom parku, celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:  Kóta 129,9m na hranici okresu pri toku riečky Blatina, celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava III

Územie okresu zasahuje zo severozápadu celok Malé Karpaty podcelkom Pezinské Karpaty a z juhovýchodu Podunajská rovina podcelkom Šúr.   MALÉ KARPATY Geomorfologický celok, ktorým sa začína veľký stredoeurópsky oblúk. Tiahne sa v dĺžke asi 100km od Hainburgu v Rakúsku po Nové Mesto nad Váhom. Rozloha 820km2. Ako hrasť oddeľuje Záhorskú a Podunajskú nížinu. Malé Karpaty dosahujú najvyššiu výšku v centrálnej časti (Záruby, 767,0m …

Predajne v okrese Bratislava III

BAIIIP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Rača

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej roviny a Malých Karpát.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o osade pochádzajú z rokov 1226 a 1237 (villa Racha). Pôvodnými obyvateľmi boli Slovania. Obyvateľstvo sa venovalo predovšetkým vinohradníctvu, keďže sú tu ideálne podmienky na pestovanie viniča. To bol hlavný dôvod, že sa stredoveká Rača dynamicky rozvíjala a v 15.storočí dostala od panovník …

Relax v okrese Bratislava III

BAIIIR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Kostol Kráľovnej rodiny. Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Kráľovnej rodiny bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Teplická.   NOVÉ MESTO. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na ulici Klenová v lokalite Kramáre.   NOVÉ MESTO. Kostol nanebovzatia Panny Márie. Novorománsky rímsko-katolíc …

Rozhľadne v okrese Bratislava III

KAMZÍK Televízny vysielač Kamzík na vrchu Kamzík /439,4m/, ktorý je najvyšším vrchom nad Bratislavou. Na televíznej veži sa nachádza vyhliadková plošina a otáčavá kaviareň. Sú z nej pekné výhľady na Bratislavu, Devín a Pezinské Karpaty, Záhorskú nížinu a Podunajskú nížinu. Za jasného počasia je možnosť vidieť Alpy a Neziderské jazero. …

Ruiny a základy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

TOPlist