Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava III

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  74,7 km2

Počet obyvateľov:  67 913  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  899,60 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 3 mestské časti.

Hranice územia:  Na juhu hraničí s okresom Bratislava I, na juhovýchode s okresom Bratislava II, na východe s okresom Senec, na severozápade s okresom Pezinok a na západe s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a západu Fatransko-tatranská oblasť a z juhu a východu oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelok Pezinské Karpaty). Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská rovina (podcelok Šúr).

Najvyšší bod:  Bezmenná kóta 472,0m v Bratislavskom lesnom parku, celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Najnižší bod:  Kóta 129,9m na hranici okresu pri toku riečky Blatina, celok Podunajská rovina.

Územie okresu tvoria 3 mestské časti.

» Zaujímavosti

Skanzeny v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Bratislava III

VAJNORY. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1990. Klasicistické dielo z roku 1832. Upravované bolo v roku 1992. Nachádza sa na ulici Roľnícka pred domom č.186 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou svätého Floriána. Má štvorcový pôdorys. Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1832 stojí na podstavc …

Šport v okrese Bratislava III

BAIIIŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Bratislava III

BAIIIS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Ubytovanie v okrese Bratislava III

BAIIIU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Sústava vodných nádrží. Národná kultúrna pamiatka Sústava vodných nádrží vyhlásená v roku 1986. Prietočné vodné nádrže s ľadvinovitým pôdorysom. Vybudované boli v roku 1846. Pôvodne rybníky slúžili ako vodné nádrže na pohon mlynov. Názov Železná studnička pochádza od zaniknutého železitého prameňa pred budovou hostinca, pôvodne Kúpeľov kráľa Ferdinanda z roku 1928. Kúpele od roku 1845 boli majetkom bohatého bratislavského m …

Územia európskeho významu v okrese Bratislava III

HOMOĽSKÉ KARPATY /SKUEV0104/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.172,44ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové …

Vajnory

POLOHA. Mestská časť leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1208. Jej obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Ďalšia zmienka z roku 1237 hovorí o osade kráľovských prakovníkov. Od 14.storočia až do konca feudalizmu bola poddanskou obcou mesta Bratislavy. Dominovalo tu slovenské obyvateľstvo. V 17.storočí bola osídlená Chorvátmi. Obyvatelia …

TOPlist