Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava III

PP RÖSSLEROV LOM Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Rôsslerov lom. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 23.828m2. Ochrana významnej geologickej lokality, ktorá patrí ku kryštaliniku Malých Karpát a v ktorej vystupuje kompaktný granodiorit ako jeho súčasť. Umelý odkryv jemnozrnnej žuly s častými polohami pegmatitov, z ktorých sú zas …

Parky v okrese Bratislava III

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o rozlohe 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislav …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava III

Územie okresu zasahuje zo severozápadu celok Malé Karpaty podcelkom Pezinské Karpaty a z juhovýchodu Podunajská rovina podcelkom Šúr.   MALÉ KARPATY Geomorfologický celok, ktorým sa začína veľký stredoeurópsky oblúk. Tiahne sa v dĺžke asi 100km od Hainburgu v Rakúsku po Nové Mesto nad Váhom. Rozloha 820km2. Ako hrasť oddeľuje Záhorskú a Podunajskú nížinu. Malé Karpaty dosahujú najvyššiu výšku v centrálnej časti (Záruby, 767,0m …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava III

NOVÉ MESTO. Sústava vodných nádrží. Národná kultúrna pamiatka Sústava vodných nádrží vyhlásená v roku 1986. Prietočné vodné nádrže s ľadvinovitým pôdorysom. Vybudované boli v roku 1846. Pôvodne rybníky slúžili ako vodné nádrže na pohon mlynov. Názov Železná studnička pochádza od zaniknutého železitého prameňa pred budovou hostinca, pôvodne Kúpeľov kráľa Ferdinanda z roku 1928. Kúpele od roku 1845 boli majetkom bohatého bratislavského m …

Územia európskeho významu v okrese Bratislava III

HOMOĽSKÉ KARPATY /SKUEV0104/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.172,44ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové …

TOPlist