Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bratislava III

CHKO MALÉ KARPATY Bola vyhlásená 5.5.1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. Rozloha 64.610,1202ha. Malé Karpaty patria do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Ochrana prírody Malých Karpát sleduje zachovať a zveľadiť všetko, čo je významné z hľadiska vedeckého, kultúrneho, výchovného a je dôležitá pre zlepšenie prírodných pomerov, zachovanie rázu a biologickej rovnováhy kra …

Vodopády v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist