Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Cintoríny v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese.     …

Devín

POLOHA. Mestská časť leží v juhozápadnej časti okresu v Devínskych Karpatoch. Leží na sútoku Dunaja a Moravy.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce, o hrade, je z roku 864. Pôvodne samostatná obec sa vyvinula z podhradia. Najstarší doklad o obci je z roku 1254. Vďaka rybolovu, vinohradníctvu a plavbe po Dunaji a Morave sa koncom 15.storočia pôvodné devínske podhradie s prevahou nemeckého obyvateľstva rozvinulo n …

Devínska Nová Ves

POLOHA. Mestská časť leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy.   HISTÓRIA. Obec vznikla asi v 14.storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1451. V polovici 16.storočia bola osídlená Chorvátmi a prevažne chorvátsky charakter si udržala až do 20.storočia. Patrila k hradu Devín. Od 16.storočia tu bola tridsiatková stanica, v ktorej sa kontroloval vývoz palivového dreva a dobytka do Rak …

Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava IV

DEVÍNSKA NOVÁ VES. Mýtna stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Mýtna stanica, mýtnica, Kendeffyho dom, je nárožná solitérna stavba postavená v klasicizujúcom štýle okolo roku 1771. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v 80.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Stojí na rohu ulíc Istrijská 49 a Mýtna.   KARLOVA VES. Športový klub. B …

Drobná architektúra v okrese Bratislava IV

KARLOVA VES. Vodárenská studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Vodárenská kruhová studňa č.1 bola postavená v rokoch 1882-1886. Upravovaná bola v roku 1905 a v 60.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na ostrove Sihoť pri Devínskej ceste.   ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Krematórium s areálom vyhlásený v roku 2003. Fontána sa nachádza na terase krematória na ulici Hodonínska 44. Vybudovaná bola …

Dúbravka

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na styku Devínskych a Pezinských Karpát.   HISTÓRIA. Bývalá poddanská osada hradu Devín. Územie obce sa v písomných prameňoch spomína prvýkrát v 2.polovici 13.storočia. Jeho osídlenie ale siaha do oveľa dávnejších dôb. Obec bola založená v 14.storočí. Písomne je doložená v roku 1574, kedy ju po predchádzajúcom vyľudnení kolonizovali Chorváti. Od 18.storočia sa miestni …

Galérie v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistická budova katolíckej fary bola postavená koncom 15.storočia. Upravovaná bola v 18. a 19.storočí a v roku 1970. Má pôdorys v tvare nepravidelného T, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Štítová 2 pri Kostole svätého Kríža.   DEVÍN. Meštiansky dom. Brigádnická 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistic …

Hradiská v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava IV

DEVÍN Hrad bol postavený na strategickej vyvýšenine nad sútokom Moravy a Dunaja na zvyškoch slovanského hradiska Dowina, ktoré sa spomína vo Fuldských análoch v roku 864. Hrad patrí k najstaršie historicky doloženým hradom na Slovensku. Hradný vrch bol osídlený už v eneolite. Archeologické nálezy dokumentujú pamiatky o živote ľudu s kultúrou kanelovej keramiky, ilýrsko-panónskych kmeňov, Bójov s laténskou kultúrou i Keltov. Túto dôleži …

TOPlist