Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava IV

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  96,7 km2

Počet obyvateľov:  97 261  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1003,73 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 mestských častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresmi Bratislava I a Bratislava III, na severovýchode s okresom Pezinok a na severe s okresom Malacky. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí hranica s okresom Bratislava V a štátna hranica s Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu, juhu a západu Fatransko-tatranská oblasť a na severovýchode je to oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Devínske Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (pocelky Novoveská plošina a Podmalokarpatská zníženina).

Najvyšší bod:  Devínska Kobyla (514,1m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite pri moste Lafranconi (134,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava IV

DEVÍN Hrad bol postavený na strategickej vyvýšenine nad sútokom Moravy a Dunaja na zvyškoch slovanského hradiska Dowina, ktoré sa spomína vo Fuldských análoch v roku 864. Hrad patrí k najstaršie historicky doloženým hradom na Slovensku. Hradný vrch bol osídlený už v eneolite. Archeologické nálezy dokumentujú pamiatky o živote ľudu s kultúrou kanelovej keramiky, ilýrsko-panónskych kmeňov, Bójov s laténskou kultúrou i Keltov. Túto dôleži …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava IV

KARLOVA VES. Hrob J. Hagaru. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Hrob s náhrobníkom antifašistu a člena KSČ Jozefa Hagaru /1917-1964/. Vybudovaný bol v roku 1970. Autorom je J. Mazan.   KARLOVA VES. Hrob Jurzu a Škapíka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s modernistickým náhrobníkom organizátorov vojenskej vzbury Jurzu a Škapíka /1896-1918/ sa nachádza v sektore III-497. Vybudovaný bol v roku …

Jaskyne v okrese Bratislava IV

ABRÁZNA JASKYŇA Prírodná pamiatky vyhlásená v roku 1995. Ochrana 8m dlhej  a 4m hlbokej geologicky a geomorfologicky významnej jaskyne. Bola vytvorená abráziou bádenského mora v slabo slienitých bridliciach. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Devínskych Karpatoch, v Devínskej Kobyle na území NPR Devínska Kobyla v nadmorskej výške 169m južne od Devínskej Novej Vsi.   BRÁNA POD PANENSKOU BAŠTOU Ja …

Kalvárie v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Kaplnka v obci.   DEVÍNSKA NOVÁ VES. Kaplnka na ulici Elsnerova.   DEVÍNSKA NOVÁ VES. Kaplnka na ulici Istrijská.   DÚBRAVKA. Kaplnka Ružencovej Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a park vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie bola postavená v 1.polovici 18.storočia. Je jednoloďová. Stojí pri katolíckej …

Karlova Ves

POLOHA. Mestská časť leží v južnej časti okresu.   HISTÓRIA. V minulosti bola samostatnou obcou a patrila devínskemu panstvu. Územie sa kedysi nazývalo Suchá Vydrica. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v donačnej listine uhorského kráľa Ladislava IV. z roku 1288. Hlavným zamestnaním obyvateľstva v minulosti bolo vinohradníctvo, ovocinárstvo, rybárstvo v ramennej sústave Dunaja a práca v lesoch. Prvá písomná zmien …

Kaštiele v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Kaštieľ neskorogotický. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorogotický kaštieľ, meštiansky dom, bývalá fara, bol postavený v 14.storočí. Upravovaný bol v 15.storočí, v roku 1577, v 1.polovici 17.storočia, v 18. a 19.storočí. Má pôdorys v tvare nepravidelného T, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na rohu ulíc Lomnická 2 a Kremeľská.   DEVÍN. Kaštieľ renesančný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Kríže v okrese Bratislava IV

DÚBRAVKA. Červený kríž. …

Kúpele v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

TOPlist