Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava IV

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  96,7 km2

Počet obyvateľov:  97 261  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1003,73 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 mestských častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresmi Bratislava I a Bratislava III, na severovýchode s okresom Pezinok a na severe s okresom Malacky. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí hranica s okresom Bratislava V a štátna hranica s Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu, juhu a západu Fatransko-tatranská oblasť a na severovýchode je to oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Devínske Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (pocelky Novoveská plošina a Podmalokarpatská zníženina).

Najvyšší bod:  Devínska Kobyla (514,1m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite pri moste Lafranconi (134,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Lamač

POLOHA. Mestská časť leží vo východnej časti okresu na západných svahoch Pezinských Karpát.   HISTÓRIA. Územie obce sa prvýkrát spomína v roku 1241. Na území dnešnej obce boli vo včasnom stredoveku pôvodne 4 osady. V roku 1241 ich vyplienili Tatári, ktorí sa pokúšali dobyť Bratislavu. Až do začiatku 14.storočia zostalo územie prakticky neobývané. Po morovej epidémii začiatkom 16.storočia sa opäť vyľudnil. Vlastný Lamač …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava IV

DEVÍN   Ľudový dom. Kremeľská 61. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Kamenný ľudový dom bol postavený v 18.storočí. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí v historickom jadre obce na ulici Kremeľská 61.   Remeselnícky dom. Rytierska 5. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Radový remeselnícky dom bez slohových znakov bol postavený v polovici 17.stor …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava IV

NPR DEVÍNSKA KOBYLA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.011.157m2. Ochrana juhozápadných svahov masívu Devínskej Kobyly /514,1m/, ktorá tvorí najjužnejší …

Mestské turistické okruhy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Bratislava IV

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA Je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a spája najpozoruhodnejšie miesta malokarpatského regiónu, ktoré sú príťažlivé z hľadiska spoznávania miest s tradíciou pestovania a spracovania viniča, výrobou vína a zvyklosťami spojenými s touto činnosťou. Atraktívne sú návštevy múzeí, vinoték, či vínnych pivníc, spojené s ochutnávkou vína a miestnych špecialít. Na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bratislava IV

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. V roku 1996 vzniklo na pôde Slovenského národného múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné …

Náučné chodníky v okrese Bratislava IV

NÁUČNÝ CHODNÍK BRATISLAVSKÉ LUHY Je to samoobslužný, peší aj cyklistický chodník. Východisko chodníka ja v Devíne, na ľavom brehu Dunaja, pri prístave na Slovanskom nábreží. Trasa prechádza pozdĺž Dunaja po Slovanskom nábreží. Je to nenáročný 700m dlhý chodník s prevýšením 80m. Čas prechodu je 30 minút až 1 hodina. NA trase sú osadené lavičky od akademického sochára Viliama Gažíka. Nachádzajú sa tu 4 informačné panely, ktorú informuj …

Pamätné izby v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o pamätných izbách v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Pamätná tabuľa Ľ. Štúra. Pamiatkový objekt NKP Hrad Devín vyhlásený v roku 1963. Na hradnej skale sa nachádza pamätná tabuľa na vychádzku štúrovskej mládeže, ktorú organizoval Ľudovít Štúr, na hrad 24.4.1836. Je tu umiestnená od roku 1936. Jej autorom je J. Pospíšil.   KARLOVA VES. Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice Sovietskej armád …

TOPlist