Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava IV

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  96,7 km2

Počet obyvateľov:  97 261  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1003,73 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 mestských častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresmi Bratislava I a Bratislava III, na severovýchode s okresom Pezinok a na severe s okresom Malacky. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí hranica s okresom Bratislava V a štátna hranica s Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu, juhu a západu Fatransko-tatranská oblasť a na severovýchode je to oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Devínske Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (pocelky Novoveská plošina a Podmalokarpatská zníženina).

Najvyšší bod:  Devínska Kobyla (514,1m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite pri moste Lafranconi (134,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Colnica.   DEVÍN. Pamätník obetiam železnej opony. Pamätník bol odhalený v roku 2006. Nachádza sa na sútoku Moravy a Dunaja pod hradným bralom hradu Devín.   DEVÍN. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne z roku 1927 v štýle art deco. Upravovaný bol v roku 1952. Má štvorcový pôdorys. Stojí v parku na rohu ulíc Hradná a Mládežnícka.   DEVÍN. P …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava IV

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Bratislava IV

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o rozlohe 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislav …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava IV

Územie okresu zasahuje v strednej a severovýchodnej časti celok Malé Karpaty podcelkami Devínske Karpaty (časti Bratislavské predhorie, Devínska brána, Devínska Kobyla a Lamačská brána) a Pezinské Karpaty. Zo severozápadu územie zasahuje celok Borská nížina podcelkami Novoveská plošina a Podmalokarpatská zníženina.   BORSKÁ NÍŽINA Geomorfologický celok oblasti Záhorská nížina. Rozloha 1.181km2. Piesočné presypy tvoria mierne z …

Predajne v okrese Bratislava IV

BAIVP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Bratislava IV

BAIVR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Kostol povýšenia Svätého kríža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v 2.tretine 13.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 13.storočia. Pôvodne románsky pôdorys bol v 1.polovici 14.storočia postupne rozšírený až na gotické trojlodie. Rekonštrukcie a dostavby zanechali na stavbe stopy z čias, počas ktorých boli práce vykonávané, a tak tu nájdeme …

Rozhľadne v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Základy kostola. Pamiatkový objekt NKP Hrad Devín vyhlásený v roku 1963. Základy veľkomoravského kostola z 9.storočia. Nachádzajú sa v predhradí hradu.   DEVÍN. Základy rímskej stavby 1. Pamiatkový objekt NKP Hrad Devín vyhlásený v roku 1963. Základy rímskej stavby zo 4.storočia. Nachádzajú sa na strednom hrade.   DEVÍN. Základy rímskej stavby 2. Pamiatkový objekt NKP Hrad Devín vyhlásený v roku 1963. Fragmen …

TOPlist