Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava IV

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Bratislavského kraja. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  96,7 km2

Počet obyvateľov:  97 261  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1003,73 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 mestských častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresmi Bratislava I a Bratislava III, na severovýchode s okresom Pezinok a na severe s okresom Malacky. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí hranica s okresom Bratislava V a štátna hranica s Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu, juhu a západu Fatransko-tatranská oblasť a na severovýchode je to oblasť Záhorská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Malé Karpaty (podcelky Devínske Karpaty a Pezinské Karpaty). Z oblasti Záhorská nížina je to celok Borská nížina (pocelky Novoveská plošina a Podmalokarpatská zníženina).

Najvyšší bod:  Devínska Kobyla (514,1m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu v lokalite pri moste Lafranconi (134,0m), celok Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Bratislava IV

BRATISLAVSKÉ LUHY /SKUEV0064/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 668,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nižinné až hor …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bratislava IV

CHKO MALÉ KARPATY Bola vyhlásená 5.5.1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. Rozloha 64.610,1202ha. Malé Karpaty patria do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Ochrana prírody Malých Karpát sleduje zachovať a zveľadiť všetko, čo je významné z hľadiska vedeckého, kultúrneho, výchovného a je dôležitá pre zlepšenie prírodných pomerov, zachovanie rázu a biologickej rovnováhy kra …

Vodná turistika v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Priekopa z doby bronzovej. Pamiatkový objekt NKP Hrad Devín vyhlásený v roku 1963. Priekopa z doby bronzovej sa nachádza v opevnení dolného hradu.   DEVÍNSKA NOVÁ VES. Pevnosť 1.   DEVÍNSKA NOVÁ VES. Pevnosť 2.   DÚBRAVKA. Delostrelecké opevnenie. Národná kultúrna pamiatka Delostrelecké opevnenie vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Bunker 1. Prvá betónová kaverna z obdobia 1. …

Výrobné stavby v okrese Bratislava IV

DEVÍNSKA NOVÁ VES. Parná tehelňa. Historicky zaujímavá budova z roku 1891.   KARLOVA VES. Čerpacia stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Solitérna stavba čerpacej stanice Karlova Ves bola postavená v rokoch 1884-1886. Upravovaná bola v rokoch 1910-1912,1918,1924-1925, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2001. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je jednopodlažná. Realizátorom stavby bola firma …

Významné stromy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhorská Bystrica

POLOHA. Mestská časť leží v severovýchodnej časti okresu na styku Borskej nížiny a Malých Karpát.   HISTÓRIA. Pôvodná obec sa v listinách prvýkrát spomína v roku 1314. Počas obdobia feudalizmu bola poddanskou osadou stupavského hradného panstva. V roku 1377 ju uhorský kráľ daroval paulínom z Marianky. V 16.storočí sa stala opäť súčasťou stupavského panstva. Na začiatku 16.storočia spustla a opäť ju osídlili chorvátski k …

Záhrady v okrese Bratislava IV

KARLOVA VES. Záhrada botanická.   KARLOVA VES. Záhrada zoologická. …

TOPlist