Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislava V

Poloha:  Leží v južnej časti Bratislavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má najväčší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  94,2 km2

Počet obyvateľov:  110 942  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 1 176,89 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 4 mestské časti.

Hranice územia:  Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskom a južnú s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Senec, na severovýchode s okresom Bratislava II, na severe s okresom Bratislava I a na severozápade s okresom Bratislava IV.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina.

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Územie okresu tvoria 4 mestské časti.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Vojenský cintorín. Vojenský cintorín vznikol počas 1.svetovej vojny v roku 1916 ako doplnok vojenského lazaretu, v ktorom ležali zväčša ťažko ranení vojaci Rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj iní vojaci bojujúcich strán. Na cintoríne je pochovaných v samostatných hroboch 331 mrtvých vojakov, deviatich identifikovaných národností. Slovenská a česká národnosť nie je rozdelená, vojaci majú uvedenú spoločnú československú národno …

Čunovo

POLOHA. Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1232. Obec patrila do panstva Magyaróvár (Staré hrady) v dnešnom Maďarsku. Začiatkom 16.storočia bola z veľkej časti vyľudnená a kolonizovali ju Chorváti, ktorí utekali pre Turkami. Veľká časť chotára bola ohrozovaná záplavovými vodami Dunaja a preto až do úpravy dunajského toku v 19.storočí t …

Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V

JAROVCE. Cestný most. Pamiatkový objekt NKP Bažantnica vyhlásený v roku 1992. Kamenný most do bažantnice z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v bažantnici severozápadne od mestskej časti.   PETRŽALKA. Električkové depo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Električkové depo Kopčany bolo postavené v roku 1913. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Prízemná h …

Drobná architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Bratislava V

PETRŽALKA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Znievska.   RUSOVCE Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa na ulici Maďarská. …

Galérie v okrese Bratislava V

GALÉRIA MODERNÉHO UMENIA DANUBIANA. Čunovo. Necelých 15km južne od centra Bratislavy na cípe poloostrova v strede mohutného toku Dunaja bolo 9.9.2000 otvorené jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia - DANUBIANA. Rieka Dunaj mu prepožičala svoje meno, to ostatné je výsledkom nadšenia a iniciatívy slovenského galeristu Dr. Vincenta Polakoviča a finančných prostriedkov holandksého zberateľa a podporovateľa umenia Gerarda H …

Historické budovy v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Bytový dom. Staničný dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Solitérny secesný bytový, Staničný dom, zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1992. Má štvorkrídlový otvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí na ulici Kopčianska 6.   PETRŽALKA. Divadlo Aréna. Národná kultúrna pamiatka Divadlo s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatko …

Hradiská v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist