Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Bytový dom. Staničný dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Solitérny secesný bytový, Staničný dom, zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1992. Má štvorkrídlový otvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí na ulici Kopčianska 6.   PETRŽALKA. Divadlo Aréna. Národná kultúrna pamiatka Divadlo s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatko …

Hradiská v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Kaštiele v okrese Bratislava V

ČUNOVO Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ rodiny Sapáry a Lóňai z konca 18.storočia, z rokov 1765-1770. Upravovaný bol okolo roku 1800 a v rokoch 1985-1990. Je to solitérna chodbová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova č.218 stojí na južnom okraji mestskej časti pri hlavn …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava V

PAMIATKOVÁ ZÓNA BRATISLAVA - RUSOVCE Územie mestskej časti bolo 19.9.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. …

Sídliská v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist