Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Mestské Časti

Čunovo

POLOHA. Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1232. Obec patrila do panstva Magyaróvár (Staré hrady) v dnešnom Maďarsku. Začiatkom 16.storočia bola z veľkej časti vyľudnená a kolonizovali ju Chorváti, ktorí utekali pre Turkami. Veľká časť chotára bola ohrozovaná záplavovými vodami Dunaja a preto až do úpravy dunajského toku v 19.storočí t …

Jarovce

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V 15.storočí sa uvádza jej nemecký názov Jahrendorf, ale už v 16.storočí sa obec nazývala Chorvátske Jarovce (Kroatischer Jahrendorf), čo súviselo s mohutnou chorvátskou kolonizáciou tejto oblasti. Od 17.storočia obec patrila rodine Esterháziovcov a na sklonku 18.storočia mala vyše 50 …

Petržalka

POLOHA. Mestská časť leží v severnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Územie obce bolo osídlené už v praveku ale prvá písomná zmienka o území obce je v listine z roku 1225. Stála tu pohraničná strážna osada osídlená Pečenehmi. Obec vznikla v 16.storočí. Neskôr sa tu spomínajú nemecké obce Flazendorf a v 17.storočí Engerau (Andorf, Ungerau, Ligetfalu). Engerau sa stal základom neskoršej Petržalky. V roku …

Rusovce

POLOHA. Mestská časť leží v južnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208 keď tu stál vodný hrad. V 13.storočí tu boli usídlení príslušníci panovníkovej telesnej gardy ruského pôvodu a preto sídlo dostalo názov Rusovce (maďarsky Oroszvár, čo znamená ruský hrad). Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom a rybolovom. V 16.storočí sa tu usadili Chorváti, kt …

» Kategórie

TOPlist