Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V

JAROVCE. Cestný most. Pamiatkový objekt NKP Bažantnica vyhlásený v roku 1992. Kamenný most do bažantnice z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v bažantnici severozápadne od mestskej časti.   PETRŽALKA. Električkové depo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Električkové depo Kopčany bolo postavené v roku 1913. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Prízemná h …

Drobná architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Veža s helmicou. Pamiatkový objekt NKP Mestský park s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment gotickej veže františkánskeho kostola z 15.storočia s polygonálnym pôdorysom sa nachádza v Sade Janka Kráľa. Je to poškodená gotická kamenná vežička z františkánskeho kostola, ktorá sem bola premiestnená v roku 1897. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. V parku sa nachádza aj pomník Janka Kráľa so sochou.   RUSOVCE. Dom …

Vojenské stavby v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Vodárenská veža. Pamiatkový objekt NKP Divadlo s areálom vyhlásený v roku 2004. Solitérna vodárenská veža so štvorcovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou, vysoká päť podlaží. Bola postavená okolo roku 1899 v historizujúcom štýle. Stojí v areáli Divadla Aréna pri dome obsluhy na Viedenskej ceste 8 v Sade Janka Kráľa.   …

TOPlist