Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Jarovce

POLOHA. Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V 15.storočí sa uvádza jej nemecký názov Jahrendorf, ale už v 16.storočí sa obec nazývala Chorvátske Jarovce (Kroatischer Jahrendorf), čo súviselo s mohutnou chorvátskou kolonizáciou tejto oblasti. Od 17.storočia obec patrila rodine Esterháziovcov a na sklonku 18.storočia mala vyše 50 …

Kalvárie v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Ježišovho bola zriadená spolu s rehoľným domom Sestier Matky Terezy v roku 1997. Jej centrom je kríž na stene za obetným stolom, vedľa ktorého je nápis „Žíznim“. Naľavo sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Súčasťou kaplnky je jednoduchý svätostánok, priestor slúži aj ako adoračná kaplnka. Nachádza sa na ulici Rovniankova.   PETRŽALKA. Kaplnka s …

Kaštiele v okrese Bratislava V

ČUNOVO Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ rodiny Sapáry a Lóňai z konca 18.storočia, z rokov 1765-1770. Upravovaný bol okolo roku 1800 a v rokoch 1985-1990. Je to solitérna chodbová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova č.218 stojí na južnom okraji mestskej časti pri hlavn …

Kríže v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese.   …

Ľudová architektúra v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Bratislava V

  MÚZEUM MESTA BRATISLAVY. Antická Gerulata v Rusovciach. Čiastočne zastrešená a čiastočne odkrytá expozícia Múzea mesta Bratislavy na Gerulatskej ulici v Rusovciach. Nachádza sa asi 100m za Kostolom svätej Márie Magdalény a predstavuje kamenný castell, veliteľské jadro rozsiahlejšieho drevozemného vojenského tábora s civilnou osadou a pohrebiskami. Je archeologickým múzeom v prírode. Gerulata je najvýznamnejšou stavebnou pamia …

Pamätné izby v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o pamätných izbách v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Pamätná tabuľa mosta sovietskej armády. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Na Tyršovom nábreží sa nachádzala pamätná tabuľa pilótového mosta sovietskej armády, ktorú niekto odcudzil. Pamätná tabuľa bola osadená v roku 1960 a jej autorkou bola E. Maxonová-Čierniková. …

TOPlist