Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Míľnik Sovietskej armády. Pomník Sovietskej armády sa nachádza na Rusovskej ceste.   PETRŽALKA. Pomník J. Kráľa. Pamiatkový objekt NKP Mestský park s areálom vyhlásený v roku 1963. Pomník so sochou básnika Janka Kráľa /1822-1876/ bol odhalený 27.9.1964. Autormi sú Fraňo Gibala a Ing. arch. Štefan Imrich. Socha z bieleho mramoru stojí v Sade Janka Kráľa v strede Mestského parku.   PETRŽALKA. Pomník obet …

Pamiatkové územia v okrese Bratislava V

PAMIATKOVÁ ZÓNA BRATISLAVA - RUSOVCE Územie mestskej časti bolo 19.9.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. …

Petržalka

POLOHA. Mestská časť leží v severnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Územie obce bolo osídlené už v praveku ale prvá písomná zmienka o území obce je v listine z roku 1225. Stála tu pohraničná strážna osada osídlená Pečenehmi. Obec vznikla v 16.storočí. Neskôr sa tu spomínajú nemecké obce Flazendorf a v 17.storočí Engerau (Andorf, Ungerau, Ligetfalu). Engerau sa stal základom neskoršej Petržalky. V roku …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava V

ČUNOVO. Kostol svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový jednoloďový farský Kostol svätého Michala, archanjela z 2.polovice 18.storočia, z roku 1783, s cenným interiérom. Stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj o výstavbe a posvätení prvého kostola. Vo farskej kópii záznamu z roku 1704 sú zaujímavé údaje o živote farnosti. Píše sa v ňom o prvom farárovi v r …

Ruiny a základy v okrese Bratislava V

PETRŽALKA. Veža s helmicou. Pamiatkový objekt NKP Mestský park s areálom vyhlásený v roku 1963. Fragment gotickej veže františkánskeho kostola z 15.storočia s polygonálnym pôdorysom sa nachádza v Sade Janka Kráľa. Je to poškodená gotická kamenná vežička z františkánskeho kostola, ktorá sem bola premiestnená v roku 1897. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. V parku sa nachádza aj pomník Janka Kráľa so sochou.   RUSOVCE. Dom …

Rusovce

POLOHA. Mestská časť leží v južnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208 keď tu stál vodný hrad. V 13.storočí tu boli usídlení príslušníci panovníkovej telesnej gardy ruského pôvodu a preto sídlo dostalo názov Rusovce (maďarsky Oroszvár, čo znamená ruský hrad). Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom a rybolovom. V 16.storočí sa tu usadili Chorváti, kt …

Sídliská v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skanzeny v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese.   …

Synagógy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

TOPlist